Våra Projekt

Fokus på en mer hållbar och ökad matproduktion.

Refarm vill se en ökad produktion av främst grönt och fisk, som vi har låg självförsörjningsgrad av i vårt land. Det finns goda förutsättningar, både i tätorter och på landsbygden, att använda gamla industribyggnader eller ladugårdar för landbaserad fiskodling.

Nedan ser ni några av de projekt som vi driver och har drivit eller deltagit i för att nå just en ökad hållbar självförsörjningsgrad, ett mer resilient samhälle, många nya grönblå jobb och en god krisberedskap.

Under 2018 reste vi land och rike runt för att träffa alla som kunde tänkas vara intresserade av cirkulärt vattenbruk. Vi träffade potentiella nya odlare på inspirationsseminarier, anordnade studiebesök till fiskodlingar, träffade kockar och krögare för både privata och offentliga kök och provlagade nya exotiska fiskarter. Sammanlagt nådde vi ut till över 2000 personer i projektet!
Riksdagen beslutade 2017 att mängden ekologisk mat i de offentliga köken skall vara 60% år 2030. Med finansiering från Jordbruksverket driver Refarm Linné ett praktiskt projekt där vi reser land och rike runt för att utbilda och sprida kunskap om ekologiska livsmedel till alla led inom den offentliga sektorn.
Förstudien Industriell Symbios för akvakultur i cirkulära flöden finansierades av Vinnova.
I detta projekt, finansierat av Jordbruksverket, vill vi främja ett ökat, hållbart vattenbruksföretagande i Sverige. Lite mer text för rätt rader så att det blir lika höga boxar att se på