Previous
Next

Barn räddar bin

Ett projekt om biologisk mångfald för barn i förskolan

Föreningen Refarm Linné har initierat ett projekt om biologisk mångfald för barn i förskolan Det finansieras i första hand av Länsstyrelsen Kronoberg och KRAV. Det stöds också av företrädare för Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och Rädda Barnen.

Bakgrund

Naturskyddsföreningen, KRAV, mängder av forskare och väldigt många andra hållbarhetsaktörer menar att vi måste rädda insekter – främst vildbin. De är nödvändiga i naturen för att pollinera en massa växter som bland annat ”ger” oss människor och djur mat. Initiativet ”Barn räddar bin” kommer från Refarm Linnés planetskötare och Studieförbundet Vuxenskolan i Växjö och har uppmärksammats av Naturskyddsenheten vid Länsstyrelsen i Kronbergs län, som är projektets huvudfinansiär.

 

Projektansvarig: Gösta Skoglund, gosta@miljolinne.se, 070-5175453

Information

Gunnar Wahlin som representerar Rädda Barnen Kronoberg gillar Barn räddar bin och är delaktig i arbetet.
2022-01-27
Refarm Linnés projekt Barn räddar bin har fått ett väldigt positivt bemötande från många av länets förskolor och andra intressenter. Här kan du läsa mer om projektet
2022-01-24
Filtrera på kategori
Scroll to Top