Klimatsmart mat

Hållbart och näringsrikt

2006 gjordes en omstart bl.a. utifrån regeringens enmansutredning ”Bilen, Biffen och Bostaden”. Efter denna omstart blev fokus nästan helt inriktat på ”Biffen” dvs ekologi, ekosystemtänkande, mat och livsmedelsproduktion. KRAV-certifieringar, Eko-Vego-matlagning – Klimatsmart helt enkelt.

Unga Ekokockar och Barnens Matland blev nationella projekt med stöd från Jordbruksverket, Länsstyrelser och Regioner. Under en period var Växjö/Kronoberg den kommun och län i landet med flest KRAV-certifierade restauranger – relaterat till befolkningsmängd. Sedan 2006 har vi också fokuserat ”maten på tallriken” och anlitas över hela landet med SJV-uppdraget ”Eko i Linnés fotspår” för att förverkliga den Nationella livsmedelsstrategin.

Eko i Linnés fotspår

Riksdagen beslutade 2017 att mängden ekologisk mat i de offentliga köken skall vara 60% år 2030. Med finansiering från Jordbruksverket driver Refarm Linné ett praktiskt projekt där vi reser land och rike runt för att utbilda och sprida kunskap om ekologiska livsmedel till alla led inom den offentliga sektorn.

Hållbar matlagning i teori och praktik

Eko i Linnés fotspår – för personal inom Offentlig sektor

Projektet genomför utbildningar för personal i offentliga kök, Kockar, Måltidsbiträden, Kostchef, Måltidschef, Måltidsutvecklare, med flera, som på ett handfast och engagerande sätt visar hur man får ekonomi i ökade ekologiska inköp, och visar exempel från verkligheten.

 

Det omfattar även grunderna i hållbarhetsfrågor och ekologiska produktionsmetoder för att säkerställa en grundläggande kunskapsnivå och ett brett hållbarhetsperspektiv, samt bemöter på ett nyanserat sätt den motsättning som ofta uppfattas mellan svenskproducerat och ekologiskt.

 

Det finns olika utbildningar inom projektet, både teoretiska och praktiska.

 

Kursupplägg och anmälan

Rulla till toppen