Refarm Linnés styrelse

Refarm Linnés styrelse består av ordförande och jämnt antal 6 – 8 medlemmar. Ordförande, revisorer och valberedning väljs på ett år. Styrelseledamöterna väljs för en tid av två år utom första gången då val hålls, då hälften av ledamöterna väljs på ett år och hälften på två år. Styrelsens sammansättning ska spegla samhälle och medlemskategorier. Styrelseledamot ska vara knuten till eller vara medlem i föreningen. Styrelsen konstituerar sig själv under ordförandes ledning och beslutar om arbetsfördelningen inom styrelsen.

Vår nuvarande styrelse

Medlemmar i styrelsen kan skifta med åren för att spegla föreningens intressen och medlemmar. För närvarande sitter följande personer i styrelsen:

Magnus P Wåhlin, ordförande, Växjö kommun

Cristina Haraldsson, Centerpartiet Kronoberg

Christer Ivarsson, Miljöpartiet Kronoberg

Mats Olofsson, Studieförbundet Vuxenskolan

Thomas Carlzon, Carlzon Coachning & Consulting AB

Peter Eklund, Näring & Liv 

Stefan Lundvall, Lundvalls diverse AB

Ann Elofsson, Naturskyddsföreningen Kronoberg


Scroll to Top