Refarm Linnés styrelse

Refarm Linnés styrelse består av ordförande och jämnt antal 6 – 8 medlemmar. Ordförande, revisorer och valberedning väljs på ett år. Styrelseledamöterna väljs för en tid av två år utom första gången då val hålls, då hälften av ledamöterna väljs på ett år och hälften på två år. Styrelsens sammansättning ska spegla samhälle och medlemskategorier. Styrelseledamot ska vara knuten till eller vara medlem i föreningen. Styrelsen konstituerar sig själv under ordförandes ledning och beslutar om arbetsfördelningen inom styrelsen.

Vår nuvarande styrelse

Medlemmar i styrelsen kan skifta med åren för att spegla föreningens intressen och medlemmar. För närvarande sitter följande personer i styrelsen:

Ingemar Almkvist                 Ordförande
Katarina Erlingson                Erlingson Green Growth
Michael Öberg                      Älmhult kommun
Martina Palm                         Värnamo kommun
Miriam Sannum                    Studieförbundet vuxenskolan
Jonas Brandström                Garveriet Floda
Christer Ivarsson                   Miljöpartiet Kronoberg
Torbjörn Ranta                      Artic Roe of Scandinavia
Magnus P Wåhlin                 Växjö kommun

Scroll to Top