Refarm Linnés styrelse

Refarm Linnés styrelse består av ordförande och jämnt antal 6 – 8 medlemmar. Ordförande, revisorer och valberedning väljs på ett år. Styrelseledamöterna väljs för en tid av två år utom första gången då val hålls, då hälften av ledamöterna väljs på ett år och hälften på två år. Styrelsens sammansättning ska spegla samhälle och medlemskategorier. Styrelseledamot ska vara knuten till eller vara medlem i föreningen. Styrelsen konstituerar sig själv under ordförandes ledning och beslutar om arbetsfördelningen inom styrelsen.

Vår nuvarande styrelse

Medlemmar i styrelsen kan skifta med åren för att spegla föreningens intressen och medlemmar. För närvarande sitter följande personer i styrelsen:

Christer Ivarsson, ordförande, Miljöpartiet Kronoberg
Bengt Felbe, Privatmedlem
Cristina Haraldsson, Centerpartiet Kronoberg
David Johansson, Centerpartiet Kronoberg
Eva Ballovarre, Älmhult kommun
Mats Olofsson, kassör, Studieförbundet Vuxenskolan
Mikael Jeansson, vice ordförande, Tingsryds kommun
Michell Söderman, Ödevata Fiskecamp
Niklas Wennberg, Pond Fish & Greens

Scroll to Top