Refarm Linné är en nationell aktör när det gäller cirkulär livsmedelsproduktion och proteinskifte. Matproduktion har blivit ett alltmer grundläggande element för självförsörjning och säkerhet i krissituationer.
Vi vill gå på djupet om hur mat formar oss människor och städerna vi lever i och inser vilket kraftfullt verktyg som mat kan vara för att skapa en positiv förändring. Det pågår ett proteinskifte där vi kan, vill och kommer att äta alltmer fisk och grönt. Nu finns denna teknik där vi kan bygga slutna landbaserade cirkulära system och få fisken att ”gå upp på land” och ta tillvara stadens och landsbygdens tomrum och spillvärme. Mat och jobb ger skönhet och sociala trygghetsskapande processer. Viktigast är att minska stadens klimatbelastning genom att bygga in matproduktion i våra städer och bostäder. Vi har nu erfarenheter och kompetens för att fokusera och utveckla cirkulär, hållbar och klimatsmart produktion och
konsumtion – både lokalt, regionalt och nationellt.

Som medlem får du nytta av Refarm Linnés marknadskontakter, våra kompetenser om fisk- och grönsaksodling, matlagning och vårt kreativt nätverk!

Våra medlemmar kan vara såväl Regioner eller kommuner som privata företag eller föreningar. Även privatpersoner kan bli medlemmar för att hjälpa till att stödja arbetet mot en hållbarare livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Våra medlemmar 2020 är följande (i bokstavsordning, inga privatpersoners namn uppges).

Arctic Roe of Scandinavia

Carlzon Consulting & Coaching AB

Centerpartiet Blekinge
Centerpartiet Kronoberg

Eklundens Grafiska

Elite Park Hotel Växjö AB
Erlingson GreenGrowth
Föreningen Tuki Nepal Society
Human Eco i Växjö AB
Jens Vikingsson Måltidsresurs
Korrö Restaurang & Café
Lundvalls Diverse AB
Länsförsäkring Kronoberg
Miljöpartiet de Gröna i Blekinge
Miljöpartiet de Gröna i Kronobergs län
Naturskyddsföreningen i Blekinge
Naturskyddsföreningen i Kronobergs län
Neovis

Nils och Kjell AB

Näring & Liv

PM & Vänner
Ola Brandstedt Marketing
Stiftelsen Linnés Råshult

Studieförbundet Vuxenskolan
Sustainable Invest
Svensk Aquaponik
Svensk Akvaponi

Swivi

Tingsryds kommun
Tönnerviks Horwath Revision Syd AB
Värnamo kommun
Växjö Energi AB
Växjö kommun
Växjö Stift
Älmhult kommun
Ödevata Fiskecamp

medlemsskap refarm linné

Om medlemskapet

Refarm Linné består av en förening, som äger ett aktiebolag.
Medlemmar i Refarm Linné kan vara företag, kommuner, regioner, föreningar och privatpersoner. Privatpersoner har inte rösträtt.

Det finns tre slags avgifter för våra medlemmar: (1) medlemsavgift, (2) serviceavgift och (3) avgift för stödmedlemmar.
Privatpersoner och föreningar betalar endast medlemsavgift. Övriga betalar både medlemsavgift och serviceavgift. Stödmedlemsavgiften är för dem som vill betala för att synas med logga/namn.

1 Medlemsavgift
Medlemsavgiften är ej momsbelagd. Den är 500 kr för alla utom föreningar med fler än 100 medlemmar, som betalar en utökad medlemsavgift:

– fler än 100 medlemmar 1 000 kr
– fler än 200 medlemmar 2 000 kr
– fler än 500 medlemmar 5 000 kr
– fler än 1000 medlemmar 10 000 kr

2 Serviceavgift
Serviceavgiften är till för att finansiera driften av AB Refarm Linné (kontor och delar av administration, bokföring, revision, marknadsföring m.m.) Moms tillkommer på serviceavgiften. Storleken på avgiften ska spegla respektive organisations betalförmåga. Små kommuner/företag – liten avgift. Stora företag/kommuner – större avgift.

a. Företag
(även deltidsanställda räknas)
0 anställda utöver ägaren 800 kr
1 – 4 anställda 1 500 kr
5 – 10 anställda 3 000 kr
11 – 50 anställda 7 000 kr
51 – 1000 anställda 10 000 kr
1001 – 3000 anställda 15 000 kr
≥ 3001 anställda 20 000 kr

b. Kommuner
Fast avgift 4 000 kr plus 30 öre/invånare (avrundat till jämt tusental)
Max-avgift 40 000 kr

c. Regioner
Fast avgift 4 000 kr plus 10 öre/invånare (avrundat till jämt tusental)
Max-avgift 50 000 kr

d. Universitet – Högskolor
20 000 kr

e. Övriga
– Branschorganisationer eller liknande 15 000 kr
– Skolor 2 000 kr
– Privatpersoner (bara medlemsavgift 500 kr) 0 kr

3. Stödmedlemmar
Dessa medlemmar betalar lite mer och ges extra uppmärksamhet på hemsidan och i vår utåtriktade verksamhet. Medlen är öronmärkta för att stärka vårt utvecklings-arbete, som i år kallas Linnés Planetskötare och används i första hand inom Kronbergs län. Ökad synlighet även på Linnés matlagningsvagn.

– Nivå 1 (stor logga på hemsidan) 30 000 kr
– Nivå 2 (rörlig logga på hemsidan) 20 000 kr
– Nivå 3 (namn – ej logga på hemsidan) 10 000 kr
– Nivå 4 (logga enbart på matlagningsvagnen) 5 000 kr

Scroll to Top