medlemsskap refarm linné

Refarm Linné är en nationell aktör när det gäller cirkulär livsmedelsproduktion och proteinskifte. Matproduktion har blivit ett alltmer grundläggande element för självförsörjning och säkerhet i krissituationer.
Vi vill gå på djupet om hur mat formar oss människor och städerna vi lever i och inser vilket kraftfullt verktyg som mat kan vara för att skapa en positiv förändring. Det pågår ett proteinskifte där vi kan, vill och kommer att äta alltmer fisk och grönt. Nu finns denna teknik där vi kan bygga slutna landbaserade cirkulära system och få fisken att ”gå upp på land” och ta tillvara stadens och landsbygdens tomrum och spillvärme. Mat och jobb ger skönhet och sociala trygghetsskapande processer. Viktigast är att minska stadens klimatbelastning genom att bygga in matproduktion i våra städer och bostäder. Vi har nu erfarenheter och kompetens för att fokusera och utveckla cirkulär, hållbar och klimatsmart produktion och
konsumtion – både lokalt, regionalt och nationellt.

Som medlem får du nytta av Refarm Linnés marknadskontakter, våra kompetenser om fisk- och grönsaksodling, matlagning och vårt kreativt nätverk!

Om medlemskapet

Organisationen består av en förening, som äger ett aktiebolag. Flera olika medlems-kategorier finns för företag, kommuner, regioner och föreningar.
Även som privatperson kan man vara medlem – dock inte med rösträtt.
Avgiften består av en medlemsavgift – lika för alla medlemmar – dock förhöjd för föreningar med mer än 100 medlemmar.
Serviceavgiften är till för att finansiera driften av AB. Den är uppbyggd för att driva verksamhetens kontor och delar av administration, bokföring, revision, marknadsföring, representation m.m.
Administration betalas också av våra olika projekt (indirekta kostnader)

A Medlemsavgift i föreningen Refarm Linné gäller för alla medlemmar = 500 kr

B Utökad medlemsavgift för föreningar med …
– fler än 100 medlemmar 1 000 kr
– fler än 200 medlemmar 2 000 kr
– fler än 500 medlemmar 5 000 kr
– fler än 1000 medlemmar 10 000 kr

Medlemsavgifter är ej momsbelagda

C Serviceavgiften är upplagd så att den försöker speglar respektive organisations betalförmåga. Små kommuner/företag – liten avgift. Stora företag/kommuner – större avgift. Moms tillkommer

0 anställda (hel/deltid) 800 kr
1 – 4 anställda 1500 kr
5 – 10 anställda 3000 kr
11 – 50 anställda 7 000 kr
51 – 1000 anställda 10 000 kr
1001 – 3000 anställda 15 000 kr
≥ 3001 anställda 20 000 kr

a. Kommuner
Fast avgift 4000 kr
30 öre/invånare (avrundat till jämt tusental)
MAX-avgift 40 000 kr

b. Regioner
Fast avgift 4000 kr
10 öre/invånare (avrundat till jämt tusental)
MAX-avgift 50 000 kr

c. Universitet – Högskolor 20 000 kr

d. Övriga
– Branschorganisationer eller liknande 15 000 kr
– Skolor 2000 kr
– Privatpersoner (bara medlemsavgift 500 kr) 0 kr

e. Stödmedlemmar / Linnés planetskötare
– Nivå 1 (stor logga på hemsidan max 5 st) minst 30 000 kr
– Nivå 2 (rörlig logga på hemsidan) 20 000 kr
– Nivå 3 (namngiven – ej logga på hemsidan) 10 000 kr
– Nivå 4 (logga enbart på vagnen Linnés planetskötare) 5 000 kr