Refarm Linné sprider kunskap

Refarm Linnné vill se en ökad svensk hållbar produktion av grönt och fisk, där Sverige har en låg självförsörjningsgrad. Det finns goda förutsättningar, både i tätorter och på landsbygden, att använda gamla industribyggnader eller ladugårdar för landbaserad fiskodling. Det kan med fördel kombineras med odling av grönsaker, som drar nytta av näringen i fiskvattnet och filtrerar vattnet som återförs till fiskarna. Det kallas akvaponik.

Akvaponik

Gastronomi

Offentliga kök

Scroll to Top