Refarm och Miljö Linné slås samman och jobbar för cirkulär matproduktion

Välkommen till den nygamla föreningen Refarm Linné!
Refarm och Miljö Linné har sedan Refarm startades 2016 haft ett tajt samarbete och strävat mot det gemensamma målet om en hållbar framtid. Vi ansåg att båda föreningarna skulle bli starkare tillsammans än var för sig. Oavsett vad din mattelärare sa till dig i grundskolan är vi övertygade om att i detta fallet kan 1 + 1 bli mycket mer än 2!

Refarm Linné kommer hålla fast vid båda föreningarnas hjärtefrågor och jobba vidare med miljövänlig, cirkulär matproduktion, hållbar konsumtion och livsmedel som mötesplats.

Aktuellt

Refarm Linné har många engagerade medarbetare som reser land och rike runt för att prata om våra hjärtefrågor. Nedan kan du läsa om några av det aktiviteter vi är ute på men även få tips på saker som kan vara intressanta för dig som vill lära dig mer om hållbar mat.

Refarm Linné på spaning i Almedalen

Hållbarhet och cirkulär ekonomi har dominerat de fyra dagar, som Refarm Linnés utsände senior, Gösta Skoglund, studerat Almedalens utbud på mer än 3700 aktiviteter. Spännande utblickar av Anders Wijkman, dels

Läs mer »

Event

Refarm Linné anordnar regelbundet seminarier, konferenser, studiebesök och andra event som går i hållbarheten och det cirkulära tänkandets tecken. Vi vill på olika sätt sprida vårt budskap om en mer hållbar framtid och lägger nedan upp olika event som vi arrangerar.

En inspirationskväll om nya odlingsmetoder som utvecklar landsbygden och ökar livsmedelsproduktionen
Lär dig mer om ekologiska livsmedel. Den 22:a oktober har du som jobbar med eller inom offentligt kök i Jämtlands län en möjlighet att få lära dig mer om hur du kan hjälpa till att nå det nationella målet 60% ekologisk mat inom offentlig sektor fram till 2030.
Lär dig mer om ekologiska livsmedel. Den 17:e oktober har du som jobbar med eller inom offentligt kök i Värmlands län en möjlighet att få lära dig mer om hur du kan hjälpa till att nå det nationella målet 60% ekologisk mat inom offentlig sektor fram till 2030.

Våra projekt

Refarm Linné strävar efter att öka självförsörjningsgraden av livsmedel i hela landet, genom lokala, hållbara och cirkulära produktioner, både i staden och på landsbygden. Vi ser på livsmedel ur ett näringslivsperspektiv men också ur ett socialt perspektiv där mat och livsmedel används som en mötesplats. I alla projekt vi tar oss an eller deltar i är det viktigt att hållbarhet och cirkulärt tänkande står i fokus.

Under 2019–2020 kommer Refarm Linné med stöd av Leader Västra Småland att driva ett projekt för att öka kunskapen och medvetenheten om hållbar, landbaserad fiskodling.
Under 2019–2020 kommer Refarm Linné med stöd av Leader Sjuhärad att driva ett projekt för att öka kunskapen och medvetenheten om hållbar, landbaserad fiskodling.
Under 2019–2020 kommer Refarm Linné med stöd av Lokalt ledd utveckling Halland att driva ett projekt för att öka kunskapen och medvetenheten om hållbar, landbaserad fiskodling.

Stödmedlemmar

Våra stödmedlemmar hjälper oss att utveckla vår verksamhet.
2018 kunde våra stödmedlemmars bidrag medfinansiera en kartläggning i Kronobergs län av kommunernas intresse för att etablera fisk- och grönsaksodling. Nu är vi på väg att skapa nya blågröna jobb och öka vår självförsörjning av livsmedel.
2019 vill vi använda stödmedlemmarnas tillförda resurser för två saker
1. Nationellt centrum
Vi fortsätter vårt arbete med att kunna etablera ett nationellt centrum för småskalig cirkulär livsmedelsproduktion och konsumtion. Vi gör detta bland annat genom att underlätta för att lägga konferenser och andra möten till vårt län.
2. Linnés planetskötare
För dessa medel vill vi kunna jobba mer med att minska svinn genom att laga mat på varor med ”kort datum”… eller med att utveckla barns delaktighet i matproduktion, till exempel genom projektet Barnens Matland eller att hjälpa humlor och fjärilar att finnas i vår närhet – ett viktigt stöd för biologisk mångfald i barnens vardag.