Previous
Next

Aktuellt hos Refarm Linné

Refarm Linné har fokus på samhällets hjärtefrågor, Ökad självförsörjning av mat genomsyrar flertalet av våra uppdrag. Ett nytt pollineringsprojekt är inriktat på vildbin, som är nödvändiga för att naturen skall producera den mat vi tar för självklar. Oron för krig och kris leder nu till att t.o.m. försvarsutskottet pratar livsmedelsfrågor.
Andra projekt som vi har igång innebär att odla fisk i ladugårdar där korna har flyttat ut. Av fiskens ”utsläpp” blir näring som är perfekt för grönsaksodling. När fisken har växt 1 kg har den levererat näring för 10 kg grönsaker.

Barn räddar bin

Vårt nya projekt i Kronobergs län, “Barn räddar bin”, riktar sig till barnen i förskolor i länets alla kommuner. Första etappen har siktat in sig på att varje kommun under

Läs mer »

Hållbar produktion och konsumtion
av mat för nutid och framtid

Refarm Linné arbetar med att sprida kunskap om att odla fisk i hus i kombination med grönsaksodling. En annan viktigt del av verksamheten är att sprida kunskap om hur vi kan öka andelen ekologisk mat, inte minst inom offentlig matlagning och att lära skolbarn om odling.
Att använda tomma byggnader för att odla fisk i kombination med grönsaker kallas akvaponik och är en snabbt växande bransch i Sverige och övriga världen. Metoden bygger på cirkulära system där 1 kg foder kan ge 1 kg fisk och 10 kg grönsaker. Fisk i hus kan radikalt öka självförsörjningsgraden i Sverige och samtidigt skapa många nya jobb, både i städer och på landsbygden. Refarm Linné driver en rad utbildningar om hur det går till att odla fisk i hus. De hus det kan handla om är både tomma lador och tomma industribyggnader, men även i källare i bostadshus.
Det finns också en handbok om fisk i hus, som kan laddas ner fritt HÄR. Boken är framtagen av Refarm Linné i samarbete med Region Kalmar län och Vattenbrukscentrum Ost.
Riksdagen har beslutat att mängden ekologisk mat i de offentliga köken ska vara 60 procent år 2030. Experter från Refarm Linné far nu land och rike runt för att utbilda kökspersonal om ekologiska livsmedel i projektet Eko i Linnés fotspår. Utbildningarna visar på ett handfast och engagerande sätt med hjälp av exempel från verkligheten hur det går att få ekonomi i ökade ekologiska inköp. Utbildningarna bemöter också på ett nyanserat sätt motsättningen mellan svenskproducerat och ekologisk genom att peka på närekologiska livsmedel. Finansiär är Jordbruksverket.
Refarm Linné har också arbetat mycket med stadsodlingar och att lära barn grunderna i odling. Projekten Barnens matland och Barnens Ekoland är ett exempel på det.
Refarm Linné bildades vintern 2019 genom en sammanslagning mellan organisationerna Miljö Linné och Refarm. Båda organisationerna hade innan dess bedrivit en närbesläktad verksamhet.

Våra projekt

Refarm Linné strävar efter att öka självförsörjningsgraden av livsmedel i hela landet, genom lokala, hållbara och cirkulära produktioner, både i staden och på landsbygden. Vi ser på livsmedel ur ett näringslivsperspektiv men också ur ett socialt perspektiv där mat och livsmedel används som en mötesplats. I alla projekt vi tar oss an eller deltar i är det viktigt att hållbarhet och cirkulärt tänkande står i fokus.
Kartläggning av intressenter av landbaserat vattenbruk, (RAS, Akvaponi), i Jönköpings län.
I projektet bedrivs utvecklingsinsatser i Linnés anda inom Kronobergs län. Vi vill lyfta vikten av biologisk mångfald, matsvinn och involvera barnen i odling och framtidens livsmedelsproduktion. Projektet är löpande och finansieras årligen av våra stödmedlemmar.
Riksdagen beslutade 2017 att mängden ekologisk mat i de offentliga köken skall vara 60% år 2030. Med finansiering från Jordbruksverket driver Refarm Linné ett praktiskt projekt där vi reser land och rike runt för att utbilda och sprida kunskap om ekologiska livsmedel till alla led inom den offentliga sektorn.

Vårt hållbarhetsarbete

1. En kort tillbakablick ..
Arbetet med biologisk mångfald fortsatte. Pollineringsoasen utanför vårt kontor utvecklades och vi försökte sprida budskapet till såväl unga som gamla. Vi började använda Linnés planetskötare efter tillstånd av de som formulerade begreppet från början, nämligen Johan Rockström och Johan Kuylienstierna.
2. Matsvinn mm
För tillförda medel kunde vi fortsätta att jobba med att minska svinn genom att laga mat på ”kort datum”… eller med att utveckla barns delaktighet i matproduktion, till exempel genom projektet Barn räddar bin … för att hjälpa humlor och fjärilar att finnas i vår närhet – ett viktigt stöd för biologisk mångfald i barnens vardag.

3. Akvaponik för landsbygdsutveckling
Vi fortsatte vårt arbete med att kunna etablera småskalig cirkulär livsmedelsproduktion och konsumtion. Vi fortsatte också med att sprida kunskap om cirkulär fisk- och grönsaksodling i Kronobergs län. Våra fyra leaderprojekt (utanför länet) utvecklades och avslutas efterhand. Många lärdomar gjorde att vi senare kunde göra nya ansökningar.
Utöver leaderpojekt ordnade vi en rad studiebesök -främst till framkantsprojektet i Ödevata med kombinerad akvaponik och biokolproduktion.

2021

Vårt utvecklingsarbete fokuserade alltmer på ökad självförsörjning av livsmedel. Våra stödmedlemmars tillförda medel fördes in som stöd för följande:
1. Akvaponik
Projekten enligt ovan fortsatte med fler studiebesök. Våra leaderprojekt avslutades efterhand. Nya ansökningar planeras.

2. Barn räddar bin
I samband med MAT 2021 lanserades idén ”Barn räddar bin”. En film producerades och var pausfilm mellan de digitala föreläsningarna. KRAV beviljade omgående ett stöd på 20 000 kr för att utveckla idén och därefter har Länsstyrelsens naturskyddsenhet tillfört ytterligare 130.000 kr.

2022

1. Akvaponik
Projekten fortsätter. Studiebesök Ödevata planeras i september. Leaderprojekt planeras i NV Skåne.

2. Barn räddar bin.
Etapp 2 för många förskolor i Kronobergs län.

3. Bo för bin = Bostad sökes för säsongsarbetare i livsmedelsbranschen.
Nytt projekt med inriktning på villaägare i Kronobergs län.

Våra finasiärer/stödmedlemmar

Våra stödmedlemmar hjälper oss att utveckla vår verksamhet. Du kan se vilka de är på https://refarmlinne.se/om-oss/planetskotare/

 

Scroll to Top