Många inspirationsträffar

om att odla fisk och grönt

Under november månad ordnar Refarm Linné en rad inspirationsträffar om att odla fisk på land i kombination med grönsaksodling, så kallad akvaponik. Träffarna ordnas på en rad platser i södra och mellersta Sverige.
Efterfrågan på fisk och grönt ökar nu kraftigt i Sverige. Vi importerar mer än 75 procent av all fisk och grönt som konsumeras. Men förutsättningarna förändras. Konventionellt fiske liksom konventionell kassodling av fisk i öppet vatten har det svårt. Däremot har landbaserad odling utvecklats på ett intressant sätt de senaste tio åren genom cirkulära system där 1 kg foder kan ge 1 kg fisk och 10 kg grönsaker. Detta kallas akvaponik – en kombination där fiskodling och växtodling drar nytta av varandra. Hos andra är det enbart landbaserad fiskodling, så kallad RAS eller recirkulerande akvatiska system.
Refarm Linné kommer genom flera leaderområden bedriva projekt om landbaserad fiskodling. De omfattar en rad aktiviteter, som erbjuds länets entreprenörer – från inspirationskvällar till studiecirklar, studiebesök, kurser för kockar i privat och offentlig verksamhet och slutligen en weekend-grundkurs för akvaponik och fiskodling.
Först ut är inspirationsträffarna.
Exempel på program (träffarna är tre timmar långa)
Framtiden är blå-grön – en omvärldsanalys
Akvaponik och RAS – Hur funkar det?
Bensträckare med en kopp och fiskmacka
Träffa en fiskodlare
Ekonomi, regler och tillstånd
Frågestund och samtal
Platser
11 november Åsenhöga Gnosjö
13 november Sörby Retreatcenter, Vessigebro Falkenberg
14 november Granhammar bygdegård Kungsör
19 november Vadsbro/Blacka bygdegård Flen
19 november Eggvena Bygdegård, Herrljunga
20 november Jäders bygdegård Eskilstuna
21 november Härads bygdegård Strängnäs
21 november Järstorp Jönköping
25 november Snapparp Laholm
26 november Årbrogården Vingåker
27 november Taxinge bygdegård Nykvarn
27 november Rångedala Bygdegård, Borås
4 december Elektron Gnesta
Mer utförlig information och anmälan skicka HÄR.
Varmt välkomna!

Aktuellt

Refarm Linné har många engagerade medarbetare som reser land och rike runt för att prata om våra hjärtefrågor. Nedan kan du läsa om några av det aktiviteter vi är ute på men även få tips på saker som kan vara intressanta för dig som vill lära dig mer om hållbar mat.

Event

Refarm Linné anordnar regelbundet seminarier, konferenser, studiebesök och andra event som går i hållbarheten och det cirkulära tänkandets tecken. Vi vill på olika sätt sprida vårt budskap om en mer hållbar framtid och lägger nedan upp olika event som vi arrangerar.
LÄR DIG OM LANDBASERAT FISKODLINGSSYSTEM SOM AFFÄRSMÖJLIGHET Akvaponi är ett slutet kretslopp där fisk och grönsaker drar nytta av varandra. Fiskens restprodukter blir växternas näring samtidigt som de renar vattnet. När vi odlar inomhus har vi möjlighet att producera mat året om, under kontrollerade former som bidrar till minskat matsvinn. Genom att placera odlingar på land ges möjlighet till diversifiering och nya grönblåa jobb regionalt i Sjuhärad.
En inspirationskväll om nya odlingsmetoder som utvecklar landsbygden och ökar livsmedelsproduktionen
Lär dig mer om ekologiska livsmedel. Den 22:a oktober har du som jobbar med eller inom offentligt kök i Jämtlands län en möjlighet att få lära dig mer om hur du kan hjälpa till att nå det nationella målet 60% ekologisk mat inom offentlig sektor fram till 2030.

Våra projekt

Refarm Linné strävar efter att öka självförsörjningsgraden av livsmedel i hela landet, genom lokala, hållbara och cirkulära produktioner, både i staden och på landsbygden. Vi ser på livsmedel ur ett näringslivsperspektiv men också ur ett socialt perspektiv där mat och livsmedel används som en mötesplats. I alla projekt vi tar oss an eller deltar i är det viktigt att hållbarhet och cirkulärt tänkande står i fokus.
Genom att göra biokol kan vi minska halten av koldioxid i atmosfären, öka jordens bördighet och minska sårbarheten för långvarig torka. Förutsättningarna för biokolsproduktion i Jönköping undersöks under projektets gång.
Under 2019–2020 kommer Refarm Linné med stöd av Leader Västra Småland att driva ett projekt för att öka kunskapen och medvetenheten om hållbar, landbaserad fiskodling.
Under 2019–2020 kommer Refarm Linné med stöd av Leader Sjuhärad att driva ett projekt för att öka kunskapen och medvetenheten om hållbar, landbaserad fiskodling.

Stödmedlemmar

Våra stödmedlemmar hjälper oss att utveckla vår verksamhet.
2018 kunde våra stödmedlemmars bidrag medfinansiera en kartläggning i Kronobergs län av kommunernas intresse för att etablera fisk- och grönsaksodling. Nu är vi på väg att skapa nya blågröna jobb och öka vår självförsörjning av livsmedel.
2019 vill vi använda stödmedlemmarnas tillförda resurser för två saker
1. Nationellt centrum
Vi fortsätter vårt arbete med att kunna etablera ett nationellt centrum för småskalig cirkulär livsmedelsproduktion och konsumtion. Vi gör detta bland annat genom att underlätta för att lägga konferenser och andra möten till vårt län.
2. Linnés planetskötare
För dessa medel vill vi kunna jobba mer med att minska svinn genom att laga mat på varor med ”kort datum”… eller med att utveckla barns delaktighet i matproduktion, till exempel genom projektet Barnens Matland eller att hjälpa humlor och fjärilar att finnas i vår närhet – ett viktigt stöd för biologisk mångfald i barnens vardag.