Tack för ett fantastiskt 2019!

Året 2019 har verkligen varit intensivt för Refarm Linné.
När året startade var vi två föreningar med ganska lite verksamhet igång. Vi avslutar året som en förening med sex pågående projekt, många aktiviteter i bagaget och en massa spännande planer inför 2020!
I projektet Eko i Linnés fotspår, finansierat genom vår svenska livsmedelsstrategi och Jordbruksverket, har vi varit och lagat mat och föreläst för hundratals offentliga kockar runt om i landet om ekologisk, vegetarisk och hållbar mat. Detta kommer vi fortsätta med även nästa år!
Vi har utökat vårt miljö- och hållbarhetsarbete lite med ett nytt ämne för oss, biokol. Genom att göra biokol kan vi minska halten av koldioxid i atmosfären, öka jordens bördighet och minska sårbarheten för långvarig torka. I projektet Biokol i Jönköping – för naturen, klimatet och människorna
undersöks förutsättningarna för tillverkning av biokol i Jönköping i kombination med försäljning av klimatkompensation. Projektet finansieras av Länsförsäkringar Jönköping, Jönköpings Energi, LRF Jönköping och Vätterhem.
Vi har också haft ett aktivt år inom Linnés Planetskötare, vårt regionala utvecklingsprojekt. Många runt om i Kronoberg har träffat oss när vi stått och lagat Svin & Svinn med vår matvagn, svinnråvaror från livsmedelsbutiker tillsammans med vildsvinskött, en outnyttjad och hållbar resurs i vårt land. Vi har till exempel varit ute under Earth Week, Vår Stad, företagsevent och stått utanför Coop Söder och Coop Oxtorget i Växjö. Vi hoppas på fler dagar med Svin & Svinn matlagning under nästa år! Inom Linnés Planetskötare har vi också byggt upp en odling utanför vårt kontor i Växjö. Sedan tidigare fanns det ett fåtal pallkragar med lite perenna grönsaker och bär. Nu har vi ytterligare 12 pallkragar, en fjärilsrestaurang och ett insektshotell. Vi hoppas på att detta kan inspirera fler till att uppmärksamma att vi inte bara behöver tänka mer på var maten kommer ifrån men också att den biologiska mångfalden måste bevaras för att vi ska ha möjlighet att odla även i framtiden.
Stora delar av hösten har fokuserats på inspirationsträffar om fiskodling och akvaponi. Vi har besökt 15 platser och träffat cirka 300 personer som är intresserade av att komma igång med hållbart vattenbruk! Vi bedriver just nu Leader projekt i Halland, Västra Småland, Sjuhärad och Södermanland med målet att öka kunskapen och möjliggöra uppstart för odlingar i dessa regioner. Vi kommer att fortsätta med inspirationsträffar under våren, nästa träff som går att anmäla sig till är i Falkenberg på Sörby retreatcenter den 16 januari, anmäl dig HÄR. Under 2020 kommer vi också starta igång studiecirklar, inspiration för kockar, studiebesök till odlingar, anordna helgkurser i fiskodling och akvaponi och skriva en handbok om akvaponi. Vi du läsa mer om vad vi gör i dom olika projekten kan du göra det HÄR.

Aktuellt

Refarm Linné har många engagerade medarbetare som reser land och rike runt för att prata om våra hjärtefrågor. Nedan kan du läsa om några av det aktiviteter vi är ute på men även få tips på saker som kan vara intressanta för dig som vill lära dig mer om hållbar mat.

Event

Refarm Linné anordnar regelbundet seminarier, konferenser, studiebesök och andra event som går i hållbarheten och det cirkulära tänkandets tecken. Vi vill på olika sätt sprida vårt budskap om en mer hållbar framtid och lägger nedan upp olika event som vi arrangerar.
LÄR DIG OM LANDBASERAT FISKODLINGSSYSTEM SOM AFFÄRSMÖJLIGHET Akvaponi är ett slutet kretslopp där fisk och grönsaker drar nytta av varandra. Fiskens restprodukter blir växternas näring samtidigt som de renar vattnet. När vi odlar inomhus har vi möjlighet att producera mat året om, under kontrollerade former som bidrar till minskat matsvinn. Genom att placera odlingar på land ges möjlighet till diversifiering och nya grönblåa jobb regionalt i Sjuhärad.
En inspirationskväll om nya odlingsmetoder som utvecklar landsbygden och ökar livsmedelsproduktionen
Lär dig mer om ekologiska livsmedel. Den 22:a oktober har du som jobbar med eller inom offentligt kök i Jämtlands län en möjlighet att få lära dig mer om hur du kan hjälpa till att nå det nationella målet 60% ekologisk mat inom offentlig sektor fram till 2030.

Våra projekt

Refarm Linné strävar efter att öka självförsörjningsgraden av livsmedel i hela landet, genom lokala, hållbara och cirkulära produktioner, både i staden och på landsbygden. Vi ser på livsmedel ur ett näringslivsperspektiv men också ur ett socialt perspektiv där mat och livsmedel används som en mötesplats. I alla projekt vi tar oss an eller deltar i är det viktigt att hållbarhet och cirkulärt tänkande står i fokus.
Genom att göra biokol kan vi minska halten av koldioxid i atmosfären, öka jordens bördighet och minska sårbarheten för långvarig torka. Förutsättningarna för biokolsproduktion i Jönköping undersöks under projektets gång.
Under 2019–2020 kommer Refarm Linné med stöd av Leader Västra Småland att driva ett projekt för att öka kunskapen och medvetenheten om hållbar, landbaserad fiskodling.
Under 2019–2020 kommer Refarm Linné med stöd av Leader Sjuhärad att driva ett projekt för att öka kunskapen och medvetenheten om hållbar, landbaserad fiskodling.

Stödmedlemmar

Våra stödmedlemmar hjälper oss att utveckla vår verksamhet.
2018 kunde våra stödmedlemmars bidrag medfinansiera en kartläggning i Kronobergs län av kommunernas intresse för att etablera fisk- och grönsaksodling. Nu är vi på väg att skapa nya blågröna jobb och öka vår självförsörjning av livsmedel.
2019 vill vi använda stödmedlemmarnas tillförda resurser för två saker
1. Nationellt centrum
Vi fortsätter vårt arbete med att kunna etablera ett nationellt centrum för småskalig cirkulär livsmedelsproduktion och konsumtion. Vi gör detta bland annat genom att underlätta för att lägga konferenser och andra möten till vårt län.
2. Linnés planetskötare
För dessa medel vill vi kunna jobba mer med att minska svinn genom att laga mat på varor med ”kort datum”… eller med att utveckla barns delaktighet i matproduktion, till exempel genom projektet Barnens Matland eller att hjälpa humlor och fjärilar att finnas i vår närhet – ett viktigt stöd för biologisk mångfald i barnens vardag.
Scroll to Top