Previous
Next

Aktuellt

Refarm Linné har många engagerade medarbetare som reser land och rike runt för att prata om våra hjärtefrågor. Nedan kan du läsa om några av det aktiviteter vi är ute på men även få tips på saker som kan vara intressanta för dig som vill lära dig mer om hållbar mat.

Hållbar produktion och konsumtion
av mat för nutid och framtid

Refarm Linné arbetar med att sprida kunskap om att odla fisk i hus i kombination med grönsaksodling. En annan viktigt del av verksamheten är att sprida kunskap om hur vi kan öka andelen ekologisk mat, inte minst inom offentlig matlagning och att lära skolbarn om odling.
Att använda tomma byggnader för att odla fisk i kombination med grönsaker kallas akvaponik och är en snabbt växande bransch i Sverige och övriga världen. Metoden bygger på cirkulära system där 1 kg foder kan ge 1 kg fisk och 10 kg grönsaker. Fisk i hus kan radikalt öka självförsörjningsgraden i Sverige och samtidigt skapa många nya jobb, både i städer och på landsbygden. Refarm Linné driver en rad utbildningar om hur det går till att odla fisk i hus. De hus det kan handla om är både tomma lador och tomma industribyggnader, men även i källare i bostadshus.
Det finns också en handbok om fisk i hus, som kan laddas ner fritt HÄR. Boken är framtagen av Refarm Linné i samarbete med Region Kalmar län och Vattenbrukscentrum Ost.
Riksdagen har beslutat att mängden ekologisk mat i de offentliga köken ska vara 60 procent år 2030. Experter från Refarm Linné far nu land och rike runt för att utbilda kökspersonal om ekologiska livsmedel i projektet Eko i Linnés fotspår. Utbildningarna visar på ett handfast och engagerande sätt med hjälp av exempel från verkligheten hur det går att få ekonomi i ökade ekologiska inköp. Utbildningarna bemöter också på ett nyanserat sätt motsättningen mellan svenskproducerat och ekologisk genom att peka på närekologiska livsmedel. Finansiär är Jordbruksverket.
Refarm Linné har också arbetat mycket med stadsodlingar och att lära barn grunderna i odling. Projekten Barnens matland och Barnens Ekoland är ett exempel på det.
Refarm Linné bildades vintern 2019 genom en sammanslagning mellan organisationerna Miljö Linné och Refarm. Båda organisationerna hade innan dess bedrivit en närbesläktad verksamhet.

Event

Refarm Linné anordnar regelbundet seminarier, konferenser, studiebesök och andra event som går i hållbarheten och det cirkulära tänkandets tecken. Vi vill på olika sätt sprida vårt budskap om en mer hållbar framtid och lägger nedan upp olika event som vi arrangerar.
Vad är akvaponi och hur fungerar det, på vilka sätt kan man använda sig av dessa tekniker och vad kan man odla?
INSTÄLLT PGA COVID-19 Vilka krav behöver ett hållbart event uppfylla? Erbjuder din verksamhet lokaler för konferens, kurs och möten eller arrangerar du event av olika slag? GreenAct Kronobergs medlemmar har gemensamt tagit fram riktlinjer för hållbara event och bjuder in till en eftermiddag med goda exempel. Varmt välkommen till en träff om hållbara event i Kronobergs län!
UPPSKJUTET Vill du lära dig om hållbar fiskodling, akvaponi och cirkulär matproduktion? Vattenbruk är världens snabbast växande livsmedelsproduktion. Efterfrågan på fisk ökar liksom nyfikenheten att pröva nya fiskar bland svenska konsumenter. Med modern teknik kan fisk och grönsaker odlas inomhus i recirkulerande system som kan placeras nästan var som helst, till exempel i en gammal lada eller industrilokal.

Våra projekt

Refarm Linné strävar efter att öka självförsörjningsgraden av livsmedel i hela landet, genom lokala, hållbara och cirkulära produktioner, både i staden och på landsbygden. Vi ser på livsmedel ur ett näringslivsperspektiv men också ur ett socialt perspektiv där mat och livsmedel används som en mötesplats. I alla projekt vi tar oss an eller deltar i är det viktigt att hållbarhet och cirkulärt tänkande står i fokus.
I projektet bedrivs utvecklingsinsatser i Linnés anda inom Kronobergs län. Vi vill lyfta vikten av biologisk mångfald, matsvinn och involvera barnen i odling och framtidens livsmedelsproduktion. Projektet är löpande och finansieras årligen av våra stödmedlemmar.
Riksdagen beslutade 2017 att mängden ekologisk mat i de offentliga köken skall vara 60% år 2030. Med finansiering från Jordbruksverket driver Refarm Linné ett praktiskt projekt där vi reser land och rike runt för att utbilda och sprida kunskap om ekologiska livsmedel till alla led inom den offentliga sektorn.
Under 2019–2020 kommer Refarm Linné med stöd av Leader Västra Småland att driva ett projekt för att öka kunskapen och medvetenheten om hållbar, landbaserad fiskodling.

Stödmedlemmar

Våra stödmedlemmar hjälper oss att utveckla vår verksamhet.
2020 Arbetet med biologisk mångfald fortsätter. Pollineringsoasen utanför vårt kontor utvecklas och vi försöker sprida budskapet till såväl unga som gamla. Vi fortsätter också med att sprida kunskap om cirkulär fisk- och grönsaksodling i Kronobergs län. 
2019 vill vi använda stödmedlemmarnas tillförda resurser för två saker
1. Nationellt centrum
Vi fortsätter vårt arbete med att kunna etablera ett nationellt centrum för småskalig cirkulär livsmedelsproduktion och konsumtion. Vi gör detta bland annat genom att underlätta för att lägga konferenser och andra möten till vårt län.
2. Linnés planetskötare
För dessa medel vill vi kunna jobba mer med att minska svinn genom att laga mat på varor med ”kort datum”… eller med att utveckla barns delaktighet i matproduktion, till exempel genom projektet Barnens Matland eller att hjälpa humlor och fjärilar att finnas i vår närhet – ett viktigt stöd för biologisk mångfald i barnens vardag.
2018 kunde våra stödmedlemmars bidrag medfinansiera en kartläggning i Kronobergs län av kommunernas intresse för att etablera fisk- och grönsaksodling. Nu är vi på väg att skapa nya blågröna jobb och öka vår självförsörjning av livsmedel.
Scroll to Top