Fisk i hus och ekologisk mat 

Refarm Linné arbetar med att sprida kunskap om att odla fisk i hus i kombination med grönsaksodling. En annan viktigt del av verksamheten är att sprida kunskap om hur vi kan öka andelen ekologisk mat, inte minst inom offentlig matlagning. Att lära skolbarn om odling är också en viktig del av verksamheten.

Att använda tomma byggnader för att odla fisk i kombination med grönsaker kallas akvaponik och är en snabbt växande bransch i Sverige och övriga världen. Metoden bygger på cirkulära system där 1 kg foder kan ge 1 kg fisk och 10 kg grönsaker. Fisk i hus kan radikalt öka självförsörjningsgraden i Sverige och samtidigt skapa många nya jobb, både i städer och på landsbygden. Refarm Linné driver en rad utbildningar om hur det går till att odla fisk i hus. De hus det kan handla om är både tomma lador och tomma industribyggnader, men även i källare i bostadshus.

Det finns också en handbok om fisk i hus, som kan laddas ner från den här webbplatsen. Boken är framtagen av Refarm Linné i samarbete med Regionförbundet i Kalmar län och Vattenbrukscentrum Ost.

Riksdagen har beslutat att mängden ekologisk mat i de offentliga köken ska vara 60 procent år 2030. Experter från Refarm Linné far nu land och rike runt för att utbilda kökspersonal om ekologiska livsmedel. Utbildningarna visar på ett handfast och engagerande sätt med hjälp av exempel från verkligheten hur det går att få ekonomi i ökade ekologiska inköp. Utbildningarna bemöter också på ett nyanserat sätt motsättningen mellan svenskproducerat och ekologisk genom att peka på närekologiska livsmedel. Finansiär är Jordbruksverket.

Refarm Linné har också arbetat mycket med stadsodlingar och att lära barn grunderna i odling. Projektet Barnens matland är ett exempel på det.

Refarm Linné bildades vintern 2019 genom en sammanslagning mellan organisationerna Miljö Linné och Refarm. Båda organisationerna hade innan dess bedrivit en närbesläktad verksamhet.

Nyfiken på att veta mer?

Vill du veta mer om oss som jobbar i föreningen, våra planetskötare, projekt, evenemang eller vad som är på gång i framtiden? Tveka inte att kontakta oss!

Scroll to Top