refarm linné starkare tillsammans

Miljö Linné och Refarm har bedrivit närbesläktad verksamhet och har likartade mål och visioner – hållbarhet, mat och cirkulär livsmedelsproduktion. Miljö Linné bildades redan 1991 och har haft olika fokus genom åren. Sedan 2006 har maten kommit att stå alltmer i centrum.
Nu har föreningarna beslutat att gå samman. Den nya organisationen kommer att bli en stark, nationell spelförare – både för hållbar livsmedelsproduktion, proteinskiften och konsumtion.

Miljö Linné
… har mångårigt gott anseende runtom i Sverige. Vi möter då och då positivt igenkännande från tex heldagsutbildningar på temat ekologiskt-vegetariskt och med provsmakningsmeny på 17-rätters – från Trelleborg i söder till Luleå i norr.
Unga Ekokockar
… firade 2018 10-årsjubileum och är idag en självklarhet för landets restaurangskolor. Det började i Växjö i liten skala men växte snabbt till sex årliga regionfinaler med vardera sex tremannalag. Riksfinal i Växjö.
Barnens Matland
När Växjö 2014 blev utsedd till Matlandethuvudstad (under Eskil Erlandssons tid som landsbygdsminister), kunde vi med starkt stöd i regionen starta ett matprojekt för förskolebarn med temat ”Från pallkrage till delikatesslunch”.
Eko i Linnés fotspår
Efter antagandet av den nationella livsmedelsstrategin 2017 har det nu tillförts resurser för att stödja regioner/kommuner, som ”kommit lite på efterkälken” för hur offentlig sektor kan nå målet 60% ekologiskt senast 2030. Vi har fått uppdrag att vara ”stödjare” och kommer att genomföra praktiska utbildningar med många offentliga matlagare – i hela Sverige.

Refarm
… har under 2016, 2017 och 2018 fått ett fantastiskt stöd och förtroende för arbetet med att etablera landbaserat vattenbruk utifrån ett cirkulärt tänkande – både lokalt, regionalt och nationellt och visionen för Refarm Linné är att medverka i en odlingsrevolution genom att främja ett cirkulärt klimatsmart proteinskifte, som såväl Sverige som hela världen ropar efter.
En av målsättningarna för föreningen är att i tomma industrilokaler och ladugårdar etablera fisk-och grönsaksodling i varannan socken i länet/landet inom fem år. Att det skall finnas en fiskodling i ett flerfamiljshus i varje kommun. Vidare siktar vi på att i varje län offentligt kunna visa upp vattenbruk/fiskodling med kombinerad grönsaksodling i en publik akvaponikanläggning.

Föreningen Refarm har på knappt fyra år blivit en succé för att stimulera ”landbaserat vattenbruk i hus”. Ett miljonprojekt från Vinnova för två år sedan blev rivstart för Refarm. Sedan dess fokuserar vi på att lyfta fram proteinskifte från kött till fisk och grönsaker och matproduktion både på landet och i tätort. Vi har under dessa år mött mer än 4000 personer på seminarier, studiebesök, workshops och gastroövningar över hela landet. Vi har lanserat den första svenska handboken om recirkulerande fiskodlingar, Fisk i hus.

Starkare tillsammans – vi är nu redo för hela Sverige
Som den gemensamma föreningen Refarm Linné har vi massa kunskap inom olika delar av mat och livsmedel och kommer tillsammans att kunna göra mer än var och en för sig. Vi har givetvis med oss alla våra erfarenheter och strategier från nästan 30 års omtyckt verksamhet och ser fram emot att ta oss an nya utmaningar i hela vårat avlånga land!

Nyfiken på att veta mer?

Vill du veta mer om oss som jobbar i föreningen, våra planetskötare, projekt, evenemang eller vad som är på gång i framtiden? Tveka inte att kontakta oss!