Hållbar fisk- och grönsaksodling

Vi ökar vår självförsörjningsgrad genom en hållbar, lokal och regional, landbaserad fiskodling på landsbygden och i städer. I kombination med grönsaksodling skapas ett cirkulärt odlingssystem som tar vara på alla värdefulla restflöden.

Fiskodlingen ger näring som är perfekt för grönsaksodling – lokala cirkulära och klimatsmarta system utvecklas. Det är också möjligt att förädla restflöden från fiskodlingen och tex ”ladda” biokol som sedan kan nyttjas i frilandsodling eller inom jordbruket. Vi har på detta sätt möjlighet att ersätta import av mineralgödsel och istället dra nytta av lokalt producerad kretsloppsgödsel.

Det går i flera fall att samverka med lokala industrier för att nyttja restvärme i odlingen – Industriell symbios. På detta vis skapar vi cirkulära odlingssystem som är klimatsmarta och konkurrenskraftiga.

Rulla till toppen