Refarm Linnés Planetskötare 

Genom att bli Refarm Linnés Planetskötare 2019 kan ert företag hjälpa till att vidareutveckla vår verksamhet.
Ni kan påverka hur ert bidrag ska användas. Vill ni till exempel stödja vårt arbete med att laga mat på svinnprodukter eller bygger insektshotell, humleholkar eller fjärilsrestauranger? Eller har ni en egen idé? Ge oss en signal.

Förutom att synas på hemsidan har ni möjlighet att ha ert företags logga på vår rullande planetskötarvagn – med matlagningsmöjligheter för upp emot 100 personer

Vilka är våra planetskötare?

Våra stödmedlemmar hjälper oss att utveckla vår verksamhet.

2018 kunde våra stödmedlemmars bidrag medfinansiera en kartläggning i Kronobergs län av kommunernas intresse för att etablera fisk- och grönsaksodling. Nu är vi på väg att skapa nya blågröna jobb och öka vår självförsörjning av livsmedel.

2019 vill vi använda stödmedlemmarnas tillförda resurser för två saker

1. Nationellt centrum

Vi fortsätter vårt arbete med att kunna etablera ett nationellt centrum för småskalig cirkulär livsmedelsproduktion och konsumtion. Vi gör detta bland annat genom att underlätta för att lägga konferenser och andra möten till vårt län.

2. Linnés planetskötare 

För dessa medel vill vi kunna jobba mer med att minska svinn genom att laga mat på varor med ”kort datum”… eller med att utveckla barns delaktighet i matproduktion, till exempel genom projektet Barnens Matland eller att hjälpa humlor och fjärilar att finnas i vår närhet – ett viktigt stöd för biologisk mångfald i barnens vardag.

Det finns redan flera företag som precis som oss brinner för hållbarhet och valt att bli en del av Refarm Linnés planskötare!

Det finns olika nivåer av Planetskötare. På hemsidan får man synas på nivå 1 till 3 och i samband med olika evenemang och utskick. Väljer du nivå 4 sponsrar du endast ett lokalt evenemang och syns då i samband med detta samt på vår Planetskötarvagn som rullar runt i Kronobergstrakten.

Nivå 1 – 30 000 kr

Nivå 2 – 20 000 kr

Nivå 3 – 10 000 kr

Nivå 4 – 5000 kr

Scroll to Top