Rädda Barnen stöder Barn räddar bin

Gunnar Wahlin som representerar Rädda Barnen Kronoberg gillar Barn räddar bin och är delaktig i arbetet.
Gunnar_Wahlin_2022

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi har funnits vid barnens sida i över hundra år och vi fokuserar på hållbara insatser – akuta och långsiktiga.

Vi har funnits i Sverige i över 100 år och en av grundarna var Elin Wägner. Save the children finns också globalt.

Barnkonventionen är numer lag i Sverige och i en av punkterna står om Barns rätt till överlevnad vilket har koppling till förståelsen av pollinering och bin och andra insekters betydelse för matförsörjningen

Under den pågående klimatförändringen minskar mångfalden av insekter och andra arter i naturen som är viktiga för våra grödor och naturen som helhet. Det är framför allt dagens barn som i framtiden kommer att drabbas.

Detta mångfaldsprojekt är något som vi självklart stöder och deltar i på många olika sätt.

Gunnar Wahlin är Distriktsordförande Rädda Barnen Distrikt Kronoberg

Rulla till toppen