Mer om projektet Barn räddar bin

Refarm Linnés projekt Barn räddar bin har fått ett väldigt positivt bemötande från många av länets förskolor och andra intressenter. Här kan du läsa mer om projektet
bi-humla

Bakgrund
Naturskyddsföreningen, WWF, KRAV, mängder av forskare och väldigt många andra hållbarhetsaktörer menar att vi måste rädda insekter – främst vildbin. De är helt nödvändiga i naturen för att pollinera en massa växter som bland annat ”ger” oss människor och djur mat. Initiativet ”Barn räddar bin” kommer från Refarm Linné (vårt tidigare namn var Miljö Linné). Sedan några år kallar vi oss också Linnés planet­sköta­re – särskilt för våra sponsorer … se https://refarmlinne.se/om-oss/planetskotare/.

Detta projektet har vi utvecklat tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan i Kronobergs län och vårt trevliga fastighetsbolag Alhansa Hus AB. Det har uppmärk­sammats av Naturskyddsenheten vid Länsstyrelsen i Kronbergs län, som är projektets huvudfinansiär. Även KRAV som företrädare för ekologiska värden, är viktig medfinansiär. Växjö kommuns hållbarhetsprogram har inspirerat till detta projekt. Fler kommuner anger liknande ambitioner för att skydda insekternas mångfald.
PM & Vänner och Hotell Cardinal stödjer med boenden och nyligen har WWF, Rädda Barnen Växjö/Kronberg gett oss ekonomiskt stöd för vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Barn räddar bin – vår idé
Projektets idé är att barn i förskolan skall bli extra kunniga ... en sorts ”skyddsombud/ ombudsmän” för pollinerande insekter – främst fjärilar, humlor och andra vildbin men även blomflugor. Dessa små vänner svarar för nästan all pollinering och de är nödvändiga för den livsmedelsproduktion, som går åt för 30% av den mat man äter varje dag året om.

Människor och insekter hjälper på detta sätt varandra att få mat. Det kallas ekosystemtjänst. Det är alltså en ”gratistjänst” som naturen ger oss. Huvudbudskapet till barnen i förskolan är att vi måste hjälpa dessa insekter så att de också får mat. Det kan vi göra genom att bygga matställen, som vi kallar fjärils-och birestauranger.

Vi kan också hjälpa dem med boendet – och så småningom också bygga insekts- eller bihotell. Vår erfarenhet är att barnen sedan kommer att berätta om detta för många vuxna i sin omgivning. Vi kanske rentutav kan se barnen som folkbildare för biologisk mångfald!

Handledning till förskolor som vill vara med i projektet Barn räddar bin.
Projektet som finansierats främst av Länsstyrelsens naturskyddsenhet i Kronoberg, har finansierat en handledning, som skall underlätta för er på förskolorna att komma igång med att göra bi-fjärilsrestauranger på era ”skolgårdar”. I handledningen finns också några sagor, där humlor och andra vildbin ”berättar” om livet som insekt.

Där finns också en del tips på hur man kan lära sig mera … tex länkar till hemsidor och filmer som enkelt berättar om sånt som kan var bra att veta om små flygande vänner. Den är copywright-skyddad. Det betyder att du får inte ladda ner tex sagor och skriva och sälja en sagobok. Den rätten har respektive författare. Men du har rätten att an­vända sagorna i din undervisning. Du får skriva ut dem och bilderna och nyttja dem i din undervisning! Detta gäller även för dig som jobbar på en förskola på Öland eller i Norrbotten eller överallt i hela Sverige! Tacka länsstyrelsens naturskyddsenhet i Kronobergs län - Linnés eget  hemlän! 

Vår sagoskrivare Boel har också gjort en film som du kan ladda ned här.

Klicka här för att ladda hem handledningen! Den heter Handledning BRB 1.7.pdf och siffrorna betyder att detta är den sjunde versionen, dvs nr 7, som är den senaste. Till hösten kommer det säkert utvecklade versioner – i synnerhet efter nio (!) regionala workshops som vi kommer att genomföra under hösten. Håll gärna tummarna för att vi får de ekonomiska resurser som behövs för detta genomförande.

Rulla till toppen