Mer om projektet Barn räddar bin

Refarm Linnés projekt Barn räddar bin har fått ett väldigt positivt bemötande från många av länets förskolor och andra intressenter. Här kan du läsa mer om projektet
bi-humla

Bakgrund
Naturskyddsföreningen, KRAV, mängder av forskare och väldigt många andra hållbarhetsaktörer menar att vi måste rädda insekter – främst vildbin. De är nödvändiga i naturen för att pollinera en massa växter som bland annat ”ger” oss människor och djur mat. Initiativet ”Barn räddar bin” kommer från Refarm Linnés planetskötare och Studieförbundet Vuxenskolan i Växjö och har uppmärksammats av Naturskyddsenheten vid Länsstyrelsen i Kronbergs län, som är projektets huvudfinansiär. Även KRAV som företrädare för ekologiska värden, är viktig medfinansiär. Växjö kommuns hållbarhetsprogram har inspirerat till detta projekt. Fler kommuner anger liknande ambitioner för att skydda insekternas mångfald. Slutligen har projektstöd inför MAT2021 erhållits från Region Kronoberg. PM & Vänner och Hotell Cardinal stödjer med boenden.

Barn räddar bin – vår idé
Projektets idé är att barn i förskolan skall bli extra kunniga ... en sorts ”skyddsombud/ ombudsmän” för pollinerande insekter – främst fjärilar, humlor och andra vildbin men även blomflugor. Dessa små vänner svarar för nästan all pollinering och är nödvändiga för livsmedelsproduktion, åtminstone 30% av den mat vi människor äter. Människor och insekter hjälper på detta sätt varandra att få mat. Det kallas ekosystemtjänst. Det är alltså en ”gratistjänst” som naturen ger oss. Huvudbudskapet till barnen i förskolan är att vi måste hjälpa dessa insekter så att de också får mat. Det kan vi göra genom att bygga matställen, som vi kallar fjärilsrestauranger. Vi kan också hjälpa dem med boendet – och så småningom också bygga insekts- eller bihotell. Vår erfarenhet är att barnen sedan kommer att berätta om detta för många vuxna i sin omgivning. Vi kanske rentutav kan se barnen som folkbildare för biologisk mångfald!

 

 

 

 

Scroll to Top