/
/
Fisk och Grönsaksodling i Kretsloppsbaserad RAS anläggning inomhus

Fisk och Grönsaksodling i Kretsloppsbaserad RAS anläggning inomhus

Refarm Linné har fått i uppdrag av LEADER Södermanland och Jordbruksverket att informera och utbilda intresserade i 8 kommuner i Södermanland om landbaserat vattenbruk i kombination med växtodling i återcirkulerande system så kallad akvaponik. Målsättningen är att göra Södermanland till ett nav i svensk kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion.

Projekt

Ny blågrön näring ger möjlighet till många nya jobb i hela Södermanland. En anläggning i varje socken!

Nu har världen antagit två nya agendor, FNs Agenda 2030 i New York och klimatavtalet 2015 i Paris. Tillsammans vävs dessa ihop i hållbar utveckling, där mat är den centrala gemensamma nämnaren. Minst tretton av de 17 målen berör mat. Hållbarheten inom den globala matproduktionen måste stärkas för att utvecklingsstrategier och framtida utmaningar ska mötas. Fler och fler ställer krav på vad maten innehåller och var den kommer ifrån. Särskilt unga efterfrågar mat, som är bättre för klimatet, hälsan, djuren och jordbrukarna. Livsmedelsföretag och restaurangbranschen kan visa sina kunder hur gott en hållbar framtid smakar.

De senaste åren har det i Sverige sakta börja växa fram en helt ny näring hur vi med en begränsad ytanvändning till stor del kan bli självförsörjande på fisk och grönsaker. Från dagens ytterst låga andel självförsörjning. Till 2030 behöver fisk- och grönsaksproduktion öka med upp till 50 procent, för att matcha efterfrågan på fisk, skaldjur och grönsaker. Här finns en potential för hela landet med cirkulära slutna system. Till exempel akvaponik – kombinationen fisk och grönsaker. Vi kan ta tillvara ladugårdar och industrilokaler och göra om dem till landbaserade system där 1 ton foder ger 1 ton närproducerad fisk och 8–10 ton grönsaker. Vi kan skapa en helt ny blågrön näring i hela Sverige, med mängder av jobb på landsbygd och i våra små och stora tätorter. Genom att nyttja olika platsers tomma rum; gamla industrilokaler eller ladugårdar och andra oanvända ytor kan miljöbelastningen minska. Samtidigt som en helt ny näring växer fram med nyttjande av spillvärme och avfall. Landbaserade anläggningar för fisk är på väg att komma igång överallt i landet. Men vi behöver fler. Skall vi få möjlighet att klara konsumenternas ökade krav av mer fisk och grönsaker måste en mängd nya anläggningar komma till stånd.

Målsättningen är att göra Södermanland till ett nav i en svensk kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion.

Refarm Linné har fått i uppdrag av LEADER Södermanland och Jordbruksverket att informera och utbilda intresserade i 8 kommuner i Eskilstuna, Strängnäs, Kungsör, Nykvarn, Katrineholm, Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner om landbaserat vattenbruk i kombination med växtodling i återcirkulerande system sk akvaponik. Målsättningen är att göra Södermanland till ett nav i en svensk kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion.
Det skall vi göra genom inspirationsmöten, studiebesök, rådgivning, framtagande av en praktisk handbok om akvaponik samt gastroövningar för privat och offentlig sektor under de närmaste åren.

Under hösten 2019, mellan 20 september och 15 november kommer vi att anordna lokala inspirationsmöten i

• Vingåkers på Åbrogården den 26 november kl 18-21

• Strängnäs i Härads bygdegård den 21 november kl 18-21

• Nykvarn i Taxinge Bygdegård den 27 november kl 18-21

• Eskilstuna i Jäders bygdegård den 20 november kl 18-21

• Kungsör i Granhammar bygdegård den 14 november kl 18-21

• Flen i Vadsbro/Blacksta bygdegård den 19 november kl 18-21

• Gnesta på Elektron den 4 december kl 18-21

• Katrineholm på ETC solpark den 9 november kl 13-16.30

För att boka in dig på någon av dessa träffar klicka här

Under 2020 kommer vi bl a att fördjupa projektet med fördjupningskurser, rådgivning, gastroaktiviteter och kretsloppsutbildning.

Uppdateringar och händelser läggs ut på denna sida, har ni frågor så kontakta projektledaren.

Finansiärer

 • EU
 • Leader Södermanland
 • Kontakt

  E-Post: kimberly@refarm.se
  Projektledare: Kimberly Berglöf
  Statdatum: 2019-05-01
  Slutdatum: 
  Projektets status: Pågående
  Scroll to Top