Våra Projekt

Hållbar konsumtion och ökad matproduktion.

Refarm Linné strävar efter att öka självförsörjningsgraden av livsmedel i hela landet, genom lokala, hållbara och cirkulära produktioner, både i staden och på landsbygden. Vi ser på livsmedel ur ett näringslivsperspektiv men också ur ett socialt perspektiv där mat och livsmedel används som en mötesplats. I alla projekt vi tar oss an eller deltar i är det viktigt att hållbarhet och cirkulärt tänkande står i fokus.

Nedan kan du läsa om några av de projekt vi drivit eller varit delaktiga i för att uppnå vårt mål om en mer hållbar och cirkulär livsmedelskonsumtion och produktion.

Projektet vill genom en rad olika initiativ stärka möjligheterna för att mer vildsvinskött hamnar på tallriken i den offentliga verksamheten. Idag är det svårt att få tag på vildsvinskött ifrån traktens skogar eller överhuvudtaget. Projektet kommer inrikta sig på en rad avgörande aktiviteter.
Den offentliga måltiden har potential att driva samhällsutveckling bland annat för hållbarhet och en levande landsbygd med livskraftiga livsmedelsproducenter. Viljan ifrån de offentliga organisationer så som främst kommuner och regioner att bidra till detta är också god och ”närproducerat” är ett av de vanligaste kvalitetsbegreppen som nämns politiskt när man talar om sina måltider.
Kartläggning av intressenter av landbaserat vattenbruk, (RAS, Akvaponi), i Jönköpings län.
I projektet bedrivs utvecklingsinsatser i Linnés anda inom Kronobergs län. Vi vill lyfta vikten av biologisk mångfald, matsvinn och involvera barnen i odling och framtidens livsmedelsproduktion. Projektet är löpande och finansieras årligen av våra stödmedlemmar.
Riksdagen beslutade 2017 att mängden ekologisk mat i de offentliga köken skall vara 60% år 2030. Med finansiering från Jordbruksverket driver Refarm Linné ett praktiskt projekt där vi reser land och rike runt för att utbilda och sprida kunskap om ekologiska livsmedel till alla led inom den offentliga sektorn.
Under 2019–2020 kommer Refarm Linné med stöd av Leader Västra Småland att driva ett projekt för att öka kunskapen och medvetenheten om hållbar, landbaserad fiskodling.
Under 2019–2020 kommer Refarm Linné med stöd av Leader Sjuhärad att driva ett projekt för att öka kunskapen och medvetenheten om hållbar, landbaserad fiskodling.
Under 2019–2020 kommer Refarm Linné med stöd av Lokalt ledd utveckling Halland att driva ett projekt för att öka kunskapen och medvetenheten om hållbar, landbaserad fiskodling.
Refarm Linné har fått i uppdrag av LEADER Södermanland och Jordbruksverket att informera och utbilda intresserade i 8 kommuner i Södermanland om landbaserat vattenbruk i kombination med växtodling i återcirkulerande system så kallad akvaponik. Målsättningen är att göra Södermanland till ett nav i svensk kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion.
Genom att göra biokol kan vi minska halten av koldioxid i atmosfären, öka jordens bördighet och minska sårbarheten för långvarig torka. Förutsättningarna för biokolsproduktion i Jönköping undersöks under projektets gång.
Under 2018 reste vi land och rike runt för att träffa alla som kunde tänkas vara intresserade av cirkulärt vattenbruk. Vi träffade potentiella nya odlare på inspirationsseminarier, anordnade studiebesök till fiskodlingar, träffade kockar och krögare för både privata och offentliga kök och provlagade nya exotiska fiskarter. Sammanlagt nådde vi ut till över 2000 personer i projektet!
Förstudien Industriell Symbios för akvakultur i cirkulära flöden finansierades av Vinnova.
I detta projekt, finansierat av Jordbruksverket, vill vi främja ett ökat, hållbart vattenbruksföretagande i Sverige. Lite mer text för rätt rader så att det blir lika höga boxar att se på
Rulla till toppen