Våra Projekt

Hållbar konsumtion och ökad matproduktion.

Refarm Linné strävar efter att öka självförsörjningsgraden av livsmedel i hela landet, genom lokala, hållbara och cirkulära produktioner, både i staden och på landsbygden. Vi ser på livsmedel ur ett näringslivsperspektiv men också ur ett socialt perspektiv där mat och livsmedel används som en mötesplats. I alla projekt vi tar oss an eller deltar i är det viktigt att hållbarhet och cirkulärt tänkande står i fokus.

Nedan kan du läsa om några av de projekt vi drivit eller varit delaktiga i för att uppnå vårt mål om en mer hållbar och cirkulär livsmedelskonsumtion och produktion.

Under 2018 reste vi land och rike runt för att träffa alla som kunde tänkas vara intresserade av cirkulärt vattenbruk. Vi träffade potentiella nya odlare på inspirationsseminarier, anordnade studiebesök till fiskodlingar, träffade kockar och krögare för både privata och offentliga kök och provlagade nya exotiska fiskarter. Sammanlagt nådde vi ut till över 2000 personer i projektet!
Riksdagen beslutade 2017 att mängden ekologisk mat i de offentliga köken skall vara 60% år 2030. Med finansiering från Jordbruksverket driver Refarm Linné ett praktiskt projekt där vi reser land och rike runt för att utbilda och sprida kunskap om ekologiska livsmedel till alla led inom den offentliga sektorn.
Förstudien Industriell Symbios för akvakultur i cirkulära flöden finansierades av Vinnova.
I detta projekt, finansierat av Jordbruksverket, vill vi främja ett ökat, hållbart vattenbruksföretagande i Sverige. Lite mer text för rätt rader så att det blir lika höga boxar att se på