Mer vildsvinskött i den offentliga måltiden

Mer vildsvinskött i den offentliga måltiden

Projektet vill genom en rad olika initiativ stärka möjligheterna för att mer vildsvinskött hamnar på tallriken i den offentliga verksamheten. Idag är det svårt att få tag på vildsvinskött ifrån traktens skogar eller överhuvudtaget. Projektet kommer inrikta sig på en rad avgörande aktiviteter.

Projekt

Mer vildsvinskött i den offentliga måltiden - genom dialog och stärkt samarbete i logistikkedjan samt kunskapshöjande åtgärder kring upphandling, inköp och tillagning.

 

Projektets syfte

Att i enlighet med utlysningen ta fram och genomföra ett väl utformat program för att öka tillgänglighet och användande av vildsvinskött i offentliga kök.

Mål

 • Mål att hålla 14 workshops/temadagar nationellt – Det blev 13 Fokus på upphandling, tillgång, inköp och tillagning
 • Mål att minst hälften av medverkande organisationer (50%) serverar vildsvin minst en gång (eller utökar) innan projektet upphör.
 • Av de 25 kommuner som svarade på enkäten var det 14 (56%) som hade serverat minst en gång innan temadagen och ytterligare 10 (40%) hade gjort det efter varav 3 flera gånger.
 • Mål att 2/3 av medverkande fått ökad kunskap kring vildsvin i offentlig sektor avseende upphandling, inköp, tillagning, livsmedelssäkerhet och servering.
 • Mål att man har en ökad möjlighet och vilja att servera det i framtiden.

Sammanfattning

Projektet vill genom en rad olika initiativ stärka möjligheterna för att mer vildsvinskött hamnar på tallriken i den offentliga verksamheten. Idag är det svårt att få tag på vildsvinskött ifrån traktens skogar eller överhuvudtaget. Projektet kommer inrikta sig på en rad avgörande aktiviteter. Vi vill genom samverkan med tre sammankallade referensgrupper driva arbetet på tre fronter:

 • Fånga upp och förstärka det arbete som sker inom andra delar av Vildsvinspaketet
 • Driva på utvecklingen i den del av livsmedelskedjan som löper från producent till konsument (distribution och upphandling m.m.)
 • Driva utvecklingen i steget efter upphandling, då råvaran förädlas till färdig måltid. Vårt projekt strävar efter att skapa ökad efterfrågan på vildsvinskött genom nära samarbete med offentlig sektor, vilket på sikt kan skapa ökad efterfrågan även inom privatkonsumtion.

Projektet vill också som en röd tråd ha med och kommunicera mervärden med vildsvinskött så som minskade skador i odlingar, självförsörjning, hälsa och klimat.

Livsbetingelser

Vildsvinet är normalt nattaktivt men om det lever ostört kan det leta föda även på dagen. Oftast tillbringar de dagen i en tät granplantering eller i våtmarker nära odlad mark.
Vildsvin är allätare men 90% av födan är vegetabilier. De bökar i jorden, ofta efter bok- och ekollon som är favoritmaten. Annan föda är majs, ärtor, potatis och spannmål men även mask, orm, möss, rötter, bär och svamp.

Läs och lär mer i slutrapporten
Vildsvin-Slutsatser och utbildningsmaterial

Finansiärer

 • Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin och satsningen Vildsvinspaketet.
 • Kontakt

  E-Post:  jens@miljolinne.se
  Projektledare: Jens Vikingsson
  Statdatum: 
  Slutdatum: 2023-04-30
  Projektets status: Avslutat
  Rulla till toppen