Landbaserat vattenbruk i Jönköpings län

Landbaserat vattenbruk i Jönköpings län

Kartläggning av intressenter av landbaserat vattenbruk, (RAS, Akvaponi), i Jönköpings län.

Projekt

Region Jönköpings län arbetar för en ökad och hållbar produktion av livsmedel i länet. Som en del i detta genomförs ett projekt för att kartlägga intresset och lämpliga områden för vattenbruk inomhus. Projektet är inriktat på odling av fisk i RAS-odlingar (Recirkulerande Akvakultur-System) samt grönsaker tillsammans med fisk i akvaponiska system.

 

Just nu genomför vi en enkät om intresse och lämpliga platser för odling av fisk och grönsaker inomhus. Är du intresserad av att driva vattenbruk, eller har du tips på eventuellt lämpliga platser? Läs mer om enkäten i introduktionsbrevet eller svara på enkäten direkt.

 

Vad är RAS och Akvaponi? 

 

RAS är odling av fisk eller skaldjur i tankar inomhus. Odlingen sker med mycket fisk på liten yta och för att vattenkvaliteten ska hållas på godtagbar nivå cirkulerar vattnet kontinuerligt mellan fisktankarna och tankar där vattnet renas (fig 1). Under reningen bildas slam som kan användas som flytgödsel. Reningen är svår att få fullständig och en liten del näringsrikt vatten måste bytas ut och tas om hand.

 

Ett akvaponiskt system är en RAS-liknande fiskodling kopplad till en växtodling. Vattnet från fiskarna används för att gödsla växterna i odlingen och växternas näringsupptag renar vattnet till fiskodlingen och minskar på så sätt behovet av annan rening. Grönsaksproduktionen blir i allmänhet ca 10 ggr större än fiskproduktionen. Medan RAS är odling av vattenlevande djur så är Akvaponi alltså främst en form av grönsaksodling där man använder fisk för att få näringsämnen i en mycket växttillgänglig form.

fig 1: En schematisk bild av en RAS-odling. Systemen kan se olika ut och till exempel är syrekonen inte nödvändig vid odling av alla fiskarter. I ett akvaponiskt system är biofiltret och eventuellt även trumfilter utbytt eller komplementeras av en växtodling.

 

I Sverige är vattenbruken än så länge få, särskilt de landbaserade. Mer information om två av de större finns i de här filmerna om Gårdsfisk och Peckas naturodlingar (numera Agtira) som bedriver RAS respektive Akvaponi. Filmer om mindre Akvaponiska anläggningar i Göteborg och i Ödevata finns på Refarm Linnès hemsida.

 

Fler filmer och andra resurser, som till exempel boken Fisk i hus, finns samlade i denna länksamling.

 

Du kan också läsa mer i introduktionsbrevet till vår Enkät om intresse och lämpliga platser för odling av fisk och grönsaker inomhus”.

 

Varför ska man bedriva vattenbruk?

 

Fisk och grönsaker är hälsosamma livsmedel och på befolkningsnivå bör konsumtionen öka. Efterfrågan på fisk är stor i förhållande till produktionen i Sverige. Nästan tre fjärdedelar är importerat. Vattenbruk är en växande sektor och producerar idag ungefär lika mycket fisk globalt som det dras upp från de vilda fiskbestånden. 

 

Fiskodling inomhus har flera fördelar:

 

 • Kontroll över flöden av vatten och näringsämnen minimerar näringsläckage
 • Minimerad risk för smittspridning mellan odlad och vild fisk
 • En reglerad temperatur ger en hög produktion året om
 • Kan minska trycket på vilda fiskbestånd

 

Utmaningar med fiskodling inomhus

 

 • Höga krav på byggnadens fukttålighet
 • Höga krav på isolering / uppvärmning eller kylning
 • Ofta odlas fiskar som är relativt okända för marknaden i Sverige idag

 

Enkät om intresse och lämpliga platser för odling av fisk och grönsaker inomhus

 

Kartläggningen inom projektet görs med enkäter. Med den här enkäten (Länk nedan) gör vi en första sondering av intresset att driva vattenbruk, samt förekomst av platser och lokaler som skulle kunna vara lämpliga för ändamålet. I enkäten kan du ange om du vill ha mer information om kommande delar av projektet och möjlighet att delta i en uppföljande djupare kartläggning. Enkäten genomförs av föreningen Refarm Linné (refarmlinne.se) på uppdrag av Region Jönköpings län.
Introduktionsbrev till vattenbruksenkät.
GDPR-policy i vattenbruksprojektet.

 

Svara på enkäten här.

 

Mer om projektet

 

Projektägare är Region Jönköpings län. Projektet har en Styrgrupp med representanter från Regionen, Länsstyrelsen, Lundvall Diverse, SWECO och LRF. Huvudkonsult är Refarm Linné och underkonsulter är Lundvalls Diverse, SWECO, Gårdsfisk och Pond fish and greens.

 

Nyhetsbrev

 

Nyhetsbrev 1, Februari 2022

Nyhetsbrev 1, Februari 2022 PDF

 

Dokumentation från workshop 1:

 

 Vad är vattenbruk - Kimberly Melkersson Sweco

 

Akvaponik tätort Jönköping  

 

Kriterier för lokal på landsbygd 

 

Anteckningar W1-sammanställt    

 

Workshop 2

 

Resultat från Vattenbruksenkät 1

Video från ws2 finns att tillgå, kontakta Rickard Almers eller Christina Odén om du är intresserad att ta del.

 

Kontakt

 

För ytterligare frågor:

 

Rickard Almers, 0736-130 297, rickard@miljolinne.se

 

Christina Odén, 073-025 94 18, christina.oden@rjl.se

 

 

Finansiärer

 • Region Jönköpings Län
 • Europeiska havs- och fiskerifonden
 • Kontakt

  E-Post: stefan@lundvallsdiverse.se
  Projektledare: Stefan Lundvall
  Statdatum: Januari, 2022
  Slutdatum: 
  Projektets status: Pågående
  Scroll to Top