Eko i Linnés fotspår

Eko i Linnés fotspår

Riksdagen beslutade 2017 att mängden ekologisk mat i de offentliga köken skall vara 60% år 2030. Med finansiering från Jordbruksverket driver Refarm Linné ett praktiskt projekt där vi reser land och rike runt för att utbilda och sprida kunskap om ekologiska livsmedel till alla led inom den offentliga sektorn.

Projekt

Projektet har tagit fram och kommer genomföra utbildningar som på ett handfast och engagerande sätt visar hur man får ekonomi i ökade ekologiska inköp, och visar exempel från verkligheten. De omfattar även grunderna i hållbarhetsfrågan och ekologiska produktionsmetoder för att säkerställa en grundläggande kunskapsnivå och ett brett hållbarhetsperspektiv, samt bemöter på ett nyanserat sätt den motsättning som ofta uppfattas mellan svenskproducerat och ekologiskt.

Det finns olika utbildningar inom projektet, både teoretiska och praktiska. Du kan läsa mer om de olika utbildningarna under fliken Kurser.

Finansiärer

 • Jordbruksveket
 • Kontakt

  E-Post: jens@miljolinne.se
  Projektledare: Jens Vikingsson
  Statdatum: 2018-12-01
  Slutdatum: 
  Projektets status: Pågående
  Scroll to Top