/
/
Industriell symbios för akvakultur

Industriell symbios för akvakultur

Förstudien Industriell Symbios för akvakultur i cirkulära flöden finansierades av Vinnova.

Projekt

Förstudien Industriell Symbios för akvakultur i cirkulära flöden finansierades av Vinnova, och var ett samarbete mellan Refarm, Vegafish ABStadsjord och C3C Engineering AB. Projektet utredde möjligheterna att i olika storleksskalor odla fisk eller räkor landbaserat, med bassänger av återvunnen betong, uppvärmning från spillvärmekälla och foder från organiskt avfall samt återcirkulering av näringsämnen. Konceptet, som är en slags industriell symbios, innebär att flera olika aktörer samverkar och att avfall i form av värme eller organiska restprodukter kan användas för att producera en förstklassig råvara – fisk eller skaldjur.

Projektidén kom till efter ett seminarium om fiskodling och industriell symbios, arrangerat inom projektet TRIS av Energikontor Sydost och Växjö kommun. Därefter skrev Refarm tillsammans med Nilsson & Månsson AB ansökan till Vinnova.

Inom projektet har flera kandidater till ett genomförandeprojekt identifierats bland intresserade företag och industrier, och flera sådana från hela södra halvan av Sverige har hört av sig angående projektet och de möjligheter det kan innebära. En industri i Växjö är särskilt intressant, med mycket restvärme som idag inte används alls och dessutom organiskt avfall som är ett bra substrat för bioflockodling. Dialogen med denna kandidat fortsätter efter projektets slut, och ett landbaserat, hållbart vattenbruksföretag kommer med största sannolikhet att etableras i/nära Växjö inom något år. Det lokala intresset och lokala samhällsaktörer och kommunala grupper som har engagemang i frågan, mycket tack vare arbetet i detta projekt, är en nyckel till detta.  Vi fortsätter dialogen även med övriga intresserade företag på andra orter för eventuella framtida möjligheter.

Projektet har också bidragit till värdefull kunskap och produktutveckling vad gäller bassänger anpassade för fisk- och skaldjursproduktion tillverkade av delvis återbrukad betong. C3C Engineering ser en affärspotential i att fortsätta utveckla detta koncept, och har genom projektet tillskansat sig viktig kunskap om landbaserad fiskodling som kan vara en viktig pusselbit till exportmöjligheter då den landbaserade fiskodlingen förutspås öka.  Likaså har två nya former av organiska avfall, från ovanstående kandidat, testats för bioflockodling. Dialog har inom projektet förts med avfallssidan kring möjligheter att länka av samhällets organiska avfall för fiskodling. Projektet visar också på de stora möjligheter som finns att uppföra småskalig landbaserad fiskproduktion i flerfamiljshus eller lantbruksbyggnader till rimliga investeringar och med goda intäkter och många fördelar vad gäller social hållbarhet.

En tydlig slutsats som projektet bidragit till är att regelverket kring vattenbruk måste ses över och anpassas till landbaserat vattenbruk, något som behöver drivas gentemot regeringen. Projekt­deltagarna har en dialog med regeringsföreträdare och hoppas kunna driva dessa frågor mer framöver.

Se den sammanfattande slutrapporten HÄR

Finansiärer

 • Vinnova
 • Refarm
 • HylaPond / Stadsjord
 • Vegafish / Symbiom AB
 • Kontakt

  E-Post: kimberly@refarm.se
  Projektledare: Kimberly Berglöf
  Statdatum: 2016-11-01
  Slutdatum: 2017-05-31
  Projektets status: Avslutat
  Scroll to Top