/
/
Fler nya företag inom cirkulärt vattenbruk 2017

Fler nya företag inom cirkulärt vattenbruk 2017

I detta projekt, finansierat av Jordbruksverket, vill vi främja ett ökat, hållbart vattenbruksföretagande i Sverige. Lite mer text för rätt rader så att det blir lika höga boxar att se på

Projekt

I detta projekt, finansierat av Jordbruksverket, vill vi främja ett ökat, hållbart vattenbruksföretagande i Sverige. Detta genom att ge seminarier med uppföljande rådgivning, bjuda in till efterfrågade studiebesök, utveckla en befintlig studiebesöksanläggning för akvaponik samt ta fram en skrift för spridning av kunskap kring hållbar landbaserad fiskodling/akvaponik där näring och vatten recirkuleras.

Behovet av detta projekt upplever vi som mycket stort, då vi idag får många förfrågningar om föreläsningar, rådgivning, studiebesök, investeringskalkyler med mera – såväl från hugade entreprenörer, kommuner, andra myndigheter som från lärosäten.

Syftet med projektet är för del 1 att inspirera, sprida kunskap om hållbar, cirkulär, landbaserad fiskodling och få fram potentiella intresserade entreprenörer som kan tänka sig att starta företag med landsbaserad fiskproduktion. För del 2 handlar det om att utveckla en besöksanläggning dit intresserade kan bjudas in för ytterligare fördjupning och kunskap inom ämnet och för del 3 att ha mer aktiv handledning till potentiella intresserade att driva verksamhet. Allt för att uppnå visionen i Handlingsplanen för utveckling av svenskt vattenbruk: Att svenskt vattenbruk blir en växande, lönsam och hållbar bransch med en etisk produktion.

Tillägg efter projektets slut:

Projektet har med råge uppfyllt det syfte och de målsättningar vi hade då vi beskrev projektidén. Vi ser tydligt behoven hos befintliga och blivande fiskodlare, nyfikna entreprenörer, studenter, näringslivsansvariga på kommuner, tillståndsansvariga på myndigheter m.m. att diskutera de frågor vi belyser under våra seminarier, konferenser och studiebesök. Vikten av att även arbeta med marknaden och stimulera en ökad efterfrågan på nya ”ovana” fiskarter som kan odlas med lägre miljöpåverkan har blivit tydligare under resans gång. Vi har också fått tydliga signaler om behovet av att titta på regelverket, samtidigt som arbetet med att sprida kunskap och stimulera fler företag inom hållbart svenskt vattenbruk behöver fortsätta.

Vi har genom synergier med andra arrangemang fått ekonomisk möjlighet att ha fler aktiviteter än vad vi beskrev i projektansökan. Se  HÄR för sammanfattning av aktiviteter som genomförts i projektet och HÄR för slutrapport. Vi har nått ca 1 700 personer genom detta projekt, inom samtliga målgrupper enligt projektansökan.

Finansiärer

 • Jordbruksverket
 • Kontakt

  E-Post: kimberly@refarm.se
  Projektledare: Kimberly Berglöf
  Statdatum: 2017-07-01
  Slutdatum: 2017-12-06
  Projektets status: 
  Scroll to Top