Våra Event

Hållbar konsumtion och ökad matproduktion.

Refarm Linné anordnar regelbundet seminarier, konferenser, studiebesök och andra event som går i hållbarheten och det cirkulära tänkandets tecken. Vi vill på olika sätt sprida vårt budskap om en mer hållbar framtid och lägger nedan upp olika event som vi arrangerar.

Vad vill du göra idag? Många av våra seminarier, studiebesök och event uppkommer i kommunikation med privatpersoner, kommuner och föreningar så hör av dig till oss om du t ex vill besöka en fiskodling eller ha en inspirationskväll om hållbar livsmedelsproduktion?

LÄR DIG OM LANDBASERAT FISKODLINGSSYSTEM SOM AFFÄRSMÖJLIGHET Akvaponi är ett slutet kretslopp där fisk och grönsaker drar nytta av varandra. Fiskens restprodukter blir växternas näring samtidigt som de renar vattnet. När vi odlar inomhus har vi möjlighet att producera mat året om, under kontrollerade former som bidrar till minskat matsvinn. Genom att placera odlingar på land ges möjlighet till diversifiering och nya grönblåa jobb regionalt i Sjuhärad.
En inspirationskväll om nya odlingsmetoder som utvecklar landsbygden och ökar livsmedelsproduktionen
Lär dig mer om ekologiska livsmedel. Den 22:a oktober har du som jobbar med eller inom offentligt kök i Jämtlands län en möjlighet att få lära dig mer om hur du kan hjälpa till att nå det nationella målet 60% ekologisk mat inom offentlig sektor fram till 2030.
Lär dig mer om ekologiska livsmedel. Den 17:e oktober har du som jobbar med eller inom offentligt kök i Värmlands län en möjlighet att få lära dig mer om hur du kan hjälpa till att nå det nationella målet 60% ekologisk mat inom offentlig sektor fram till 2030.
Vattenbruk är världens snabbast växande livsmedelsproduktion. Det finns idag en ökad efterfrågan att äta fisk och en nyfikenhet att pröva nya fiskar hos svenska konsumenter. Med moderna tekniker kan fisk odlas inomhus i recirkulerande system som kan placeras nästan var som helst, t.ex i din gamla ladugård, tvättstuga eller i en industrilokal.
22 maj är Biologiska mångfaldens dag. Vi ser idag att fler och fler arter försvinner i ett högre och högre tempo. En del i Linnés Planerskötare är därför att uppmärksamma hur viktig den biologiska mångfalden är för oss och den planet vi lever på. Under onsdagen händer det flera spännande saker uppe på Ekobacken, välkommen dit och lyssna på hur vi jobbar med biologisk mångfald!
Vi ordnade en inspirationskväll om hållbar mat där man fick träffa lokala aktörer som visar vägen hur vi kan odla, förädla och äta gott i Småland – i dubbel bemärkelse
En kväll med inspirerande och lärorika föredrag om fiskodling och akvaponi. Du får lära dig vad den nya tekniken är, hur den kan användas och hur du kan gå vidare om du vill börja odla fisk själv. Det bjuds även på en smakbit av en av de omtalade tropiska fiskarterna Clarias! Välkommen att lära dig mer om denna spännande del av vattenbruket!