Akvaponik för landsbygdsutveckling och ökad livsmedelsproduktion

Akvaponik för landsbygdsutveckling och ökad livsmedelsproduktion

Vattenbruk är världens snabbast växande livsmedelsproduktion. Det finns idag en ökad efterfrågan att äta fisk och en nyfikenhet att pröva nya fiskar hos svenska konsumenter. Med moderna tekniker kan fisk odlas inomhus i recirkulerande system som kan placeras nästan var som helst, t.ex i din gamla ladugård, tvättstuga eller i en industrilokal.

Agendan

Under denna inspirationsdag kommer experter att förklara mer om akvaponik, hur teknikerna fungerar och hur du själv kan komma igång. På plats finns bland annat Kimberly Berglöf och Peter Eklund från Refarm Linné som också är två av författarna bakom handboken ”Fisk i hus”.

Dagen riktar sig i första hand till dig som är: lantbrukare, företagare, kommunpolitiker, kommunal näringslivs- eller kostchef, landsbygdsutvecklare, kommunal miljöstrateg eller hållbarhetsstrateg, LRF, och dig som är särskilt intresserad av akvaponik.

Datum: 14 augusti, kl. 09.30-16.00.
Plats: Rättvik, Stiernhööksgymnasiet.
Kostnad: Ingen kostnad, utebliven närvaro faktureras med 500 kr.
Anmälan: Senast den 28 juni via Länsstyrelsens kalender
Kontaktperson: anders.carlborg@lansstyrelsen.se

Program
9.30 Kaffe
10.00 Dalarnas regionala livsmedelsstrategi

Dalarnas regionala livsmedelsstrategi och livsmedelsproduktionen i Dalarna.
Sten-Rune Lundin, Enhetschef Länsstyrelsen och Amelie Sahlin, Enhetschef Region Dalarna.
10.30 Framtiden är blågrön - möjligheter och utmaningar samt efterfrågan och lönsamhet

En blågrön omvärlds- och gapanalys om samhällsutveckling och en hållbarare samhällsplanering på lokal nivå till gagn för attraktivitet och trygghet. Vilken potential har Dalarna och
dess kommuner att skapa jobb och attraktivare platser? Hur ser marknaden ut för fisk och grönt?
Peter Eklund, verksamhetsutvecklare Refarm Linné.
11.10 Paus
11.20 Livsmedelproduktion i tätorters och landsbygders tomrum
3 000 nya gröna jobb i Dalarna genom bland annat livsmedelsproduktion i landsbygdens tomma hus? Vad är landbaserad fisk och akvaponik? Refarm Linné använder arbetsnamnet Fisk i Hus – och har utbildningar som bygger på en digital manual med samma namn.
Kimberly Berglöf, Verksamhetsledare Refarm Linné.
12.00 Lunch
13.00 Hur blir det mer cirkulär samhällsplanering.
De senaste trenderna om hur staden kan bli en del av framtidens livsmedelsproduktion. Matodling som medel för hållbar stadsutveckling. Går det att arbeta mer långsiktigt och cirkulärt, där maten byggs in i stadsdelarna och kvarteren.
Niklas Wennberg, verksamhetsutvecklare Refarm Linné
14.20 Akvaponik - Bananer och papaya… självklarhet i svenska odlingar? Akvaponikanläggningen på naturturismanläggningen i Ödevata skapar upplevelser och producerar mat.
Björn Oliviusson, akvaponiodlare med egen odling på naturbruksgymansiet i Berga.
14.40 Fisk i hus - det storskaliga alternativet 

Erfarenheter från arbete med fiskproduktion i Guatemala och Costa Rica
Bo Persson, Rekarne fisk.
16.00 Dagen avslutas

Välkomna!

Målgrupp

Lantbrukare, företagare, kommunpolitiker, kommunal näringslivs- eller kostchef, landsbygdsutvecklare, kommunal miljöstrateg eller hållbarhetsstrateg, LRF, och dig som är särskilt intresserad av akvaponik.

Kontaktperson

Tid och Plats:

Datum: 14 augusti 2019
Tid: kl. 9.00-16.00
Var: Steinerhööksgymnasiet, Rättvik

Hitta:

Rulla till toppen