Refarm-Linné medverkar och är partner i projekt som Region Jönköpings län har startat. Projekt syftar till att stärka och synliggöra den ekologiska produktionen i länet, uppmärksamma goda exempel nationellt och regionalt när det gäller produktion, upphandling och hur konsumenterna i länet kan göra mer medvetna val som gynnar miljö, klimat, hälsa och biologisk mångfald – […]