Mer ekologiskt i Jönköpings län

Refarm-Linné medverkar och är partner i projekt som Region Jönköpings län har startat. Projekt syftar till att stärka och synliggöra den ekologiska produktionen i länet, uppmärksamma goda exempel nationellt och regionalt när det gäller produktion, upphandling och hur konsumenterna i länet kan göra mer medvetna val som gynnar miljö, klimat, hälsa och biologisk mångfald – något som går i linje med inriktningen på den regionala livsmedelsstrategin i Jönköping län.

Projektet ”Mer ekologiskt i Jönköpings län” pågår mellan juni 2023-april 2025 och finansieras med medel från landsbygdsprogrammet 2014–2020. Projektet drivs som ett samarbete mellan Region Jönköpings län, Refarm Linné, Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Under projekttiden 2023–feb 2025 har minst en kunskaps- eller kompetenshöjande insats i form av studiebesök, föreläsning eller workshop genomförts i alla länets kommuner. Målgruppen utgörs av kommunernas måltidsverksamheter, upphandlare, strateger, utvecklare och politiker.
Att inom alla länets kommuner erbjuda olika möjligheter för konsumenter att möta producenter, få information kring ekologiska produkter och dess mervärden för biologisk mångfald, klimat, miljö och hälsa.

Varför gör vi det här?
Syftet med projektet är att synliggöra och skapa medvetenhet om ekologisk produktion i Jönköpings län och dess fördelar och påverkan på biologisk mångfald, klimat och miljö.

Målgrupp
Under projekttiden kommer ett brett spektra av aktiviteter att anordnas: bl.a. studiebesök på ekologiska gårdar i länet, konsumentföreläsningar i samarbete med Naturskyddsföreningen, inspirationsutbildningar och kompetensutveckling för kommunernas måltidsverksamheter, upphandlare, strateger, utvecklare och politiker, odling för elever, pedagoger och vårdnadshavare.

Kontaktperson – Refarm Linné
Jens Vikingsson
jens@miljolinne.se
070-751 45 69

Följ oss på Facebook 

Vi uppdaterar löpande med information på Facebook

Rulla till toppen