”Viktigt med folkbildning om väsentliga miljöfrågor”

Ann Elofsson är forskarstuderande med fokus på klimatfrågor och är engagerad i såväl Refarm Linné som Naturskyddsföreningen. Hon anser att folkbildning i miljöfrågor behövs i samhället.

Doktoranden och gymnasieläraren Ann Elofsson är ny ledamot i styrelsen för Refarm Linné. Hon är också länsordförande för Naturskyddsföreningen Kronoberg
– Det folkbildningsarbete om miljöfrågor som görs av Refarm Linné är viktigt, säger hon.

Ann Elofssons intresse för miljön började redan under skoltiden.
– Vi hade en lärare, som startade en miljöklubb för oss elever. I den klubben ägnade vi oss bland annat åt att skriva till företag och ställa krav på att de skulle sortera och återvinna sopor, berättar hon.
Tidigt blev hon också förtjust i att vistas i naturen. Hennes pappa var ledare i Friluftsfrämjandets strövarverksamhet, något som också har påverkat hennes intresse för miljön.

Kol i kustområden
Just nu forskar Ann Elofsson om kolinlagring i gränstrakterna mellan land och hav, specifikt Sveriges kustområden.
– Det finns studier som tyder på att våra kustområden är en förbisedd kolsänka. Visar det sig att detta stämmer finns det goda anledningar att skydda dessa från vidare exploatering, säger hon.
Forskningen bedriver hon på deltid. Primärt är hon gymnasielärare i biologi, kemi och naturkunskap i Tingsryd. På fritiden är hon ideellt engagerad som länsordförande för Naturskyddsföreningen Kronoberg, där hon suttit i styrelsen sedan 2013.
– Det är viktigt att försöka göra skillnad. Just nu håller riksföreningen på att ge ut en jubileumsbok, Ut i naturen. Den är fullpackad med små och stora tips över vad man kan hitta på ute i naturen och vi har sammanställt lite lokala smultronställen inför ett pressutskick, berättar hon.

Fördjupade kunskaper
Ann Elofssons engagemang i Refarm Linné har kommit som en följd av engagemanget i Naturskyddsföreningen.
– Jag skulle gärna se ett utökat samarbete mellan dessa båda organisationer på lokal nivå. De inspirationsträffar som Refarm Linné ordnar om fisk- och grönsaksodling på land är en viktig del av den folkbildning i miljöfrågor som hela samhället har nytta av. Refarm Linné arbetar likt naturskyddsföreningen med väsentliga och aktuella frågor som vi inte kan ignorera, säger hon.
Hon skulle gärna se att även gymnasieelever fick göra studiebesök, eftersom en upplevelse med egna ögon kan väcka engagemang som inte är helt lätt att åstadkomma i klassrummet.
– Precis som min lärare en gång inspirerade mig, konstaterar hon.

Följ oss på Facebook 

Vi uppdaterar löpande med information på Facebook

Scroll to Top