Radio Sjuhärad informerade om hur fler kan blir fiskbönder (år 2019)

Hur är livet som fiskbonde? Hur mycket fisk och grönsaker blir resultatet?

Kimberly Berglöf, verksamhetsledare på Refarm Linné, och Caroline Dahrén, samordnare förGröna Möten Sjuhärad höll nyligen på Rådde Gård, Länghem, utanför Borås, en kurs om odling av grönsaker och fisk på land.

Torbjörn Ranta, Arctic roe of Scandinavia, var också på plats och berättade om hur det går till att odla stör för att producera svensk ”rysk kaviar” i stor skala.

Sveriges Radio P4 Sjuhärad var där och gjord ett långt inslag om hur det går till att odla fisk på land, gärna i kombination med grönsaksodling. Inslaget kom också att handla om hur det är möjligt att kombinera odling av fisk och grönsaker hemma i bostaden.

I programmet förklaras hur Akvaponi är ett slutet kretslopp där fisk och grönsaker drar nytta av varandra. Fiskens restprodukter blir växternas näring renar samtidigt vattnet. När vi odlar inomhus har vi möjlighet att producera mat året om, under kontrollerade former. Genom att placera odlingar på land ges möjlighet till diversifiering och nya grönblåa jobb regionalt i Sjuhärad och övriga Sverige.

Kursen var ett samarrangemang mellan Gröna Möten och Refarm Linné och gjordes inom ramen för två Leader Sjuhäradprojekt: Gröna Möten Sjuhärad sprider ny kunskap och belyser möjligheterna inom de gröna näringarna. Refarm Linné sprider kunskap och inspiration om hållbar produktion och konsumtion av mat från landbaserade fiskodlingar.

Under november månad 2019 kommer en rad liknande träffar äga rum på många platser i Sverige. Läs mer under rubriken kurser på denna webbplatsen för att hitta en träff nära dig.

Lyssna gärna på hela inslaget:

http://p4dela.sverigesradio.se/?id=15729

Följ oss på Facebook 

Vi uppdaterar löpande med information på Facebook

Rulla till toppen