Inspirationsträffar om fisk på land i Halland (2019)

en

 

Efterfrågan på fisk och grönt ökar nu kraftigt i Sverige. Vi importerar mer än 75 procent av all fisk och grönt som konsumeras. Men förutsättningarna förändras. Konventionellt fiske liksom konventionell kassodling av fisk i öppet vatten har det svårt. Däremot har landbaserad odling utvecklats på ett intressant sätt de senaste tio åren; cirkulära system där 1 kg foder kan ge 1 kg fisk och 10 kg grönsaker. Detta kallas akvaponik – en kombination där fiskodling och växtodling drar nytta av varandra. Hos andra är det enbart landbaserad fiskodling, så kallad RAS eller recirkulerande akvatiska system. Vi kan bli mera självförsörjande i Sverige, samtidigt som sysselsättningen kan öka. Fiskodling på land är nu en av världens snabbast växande livsmedelssektorer

I Halland såväl som i övriga Sverige finns mängder med tomma djurstallar och industrilokaler. Dessa lokaler är en resurs och tillgång om vi renoverar och anpassar dem så att de får liv igen och skapar nya arbetstillfällen*.

Lokalt ledd utveckling Halland är ett av flera leaderområden, som beslutat att genomföra ett projekt för landbaserad fiskodling. Refarm Linné är projektägare och projektet heter ”Mer fisk på land i Halland” och omfattar en rad aktiviteter**, som erbjuds länets entreprenörer – från inspira-tionskvällar till studiecirklar, studiebesök, kurser för kockar i privat och offentlig verksamhet och slutligen en weekend-grundkurs för akvaponik och fiskodling. Vi ser fram emot att leda detta spännande landsbygdsprojekt.

* Refarm Linnés vision för landbaserad fisk-/grönsaksodling
En ombyggd ladugård eller industrilokal i varannan socken inom 7 år.
Ett om-eller nybyggt flerfamiljsboende i varannan kommun inom 5-7 år.
En publik akvaponikanläggning i varje län inom 2 år.
Minst 100 000 jobb i denna nya näring fram till år 2030.

Preliminärt program, dagkonferens 13 nov
14.00 Framtiden är blå-grön – en omvärldsanalys

14.30 Akvaponik och RAS – Hur funkar det?
14.50 Bensträckare med en kopp OCH fiskmacka från Niklas odlingar.
15.10 Inspiration från fiskodlingar i Göteborg och Lerum
16.00 Ekonomi, regler och tillstånd
16.30 Frågestund och samtal
17.00 Slut för dagkonferensen
Preliminärt program, kvällskonferenser 5,12,13,25 nov
18.00 Framtiden är blå-grön – En omvärldsanalys
18.30 Akvaponik och RAS – Hur funkar det?
18.50 Bensträckare med en kopp OCH fiskmacka från någon ”landfiskodling”
19.10 Inspiration från de olika fiskodlingarna – se nedan***
20.00 Ekonomi, regler och tillstånd

20.30 Frågestund och samtal
21.00 Kvällen avslutas

Platser: 5 nov Varberg
12 nov Halmstad
13 nov Sörby Retreatcenter, Vessigebro i Falkenbergs kommun
25 nov Laholm

Medverkande: Jan-Olof Andersson, kursvärd
Gösta Skoglund, projektledare från Refarm Linné
Fiskodlare ***

Kostnad: Konferensen är kostnadsfri. Finansiering från Lokalt Ledd Utveckling Halland

Anmälan: Senast 5 dagar för respektive konferens till gosta@miljolinne.se
Ange konferensdag + e-post + telefon. Först till kvarn …
13 nov gör vi både dag- och kvällskonferens. Ange då ”dag” eller ”kväll”
Konferenserna genomförs om vi är minst 15 deltagare, men kan ta emot max 40.

Följ oss på Facebook 

Vi uppdaterar löpande med information på Facebook

Rulla till toppen