Rädda vilda bin - tre delprojekt

När staten 2019 utlyste medel för det s.k. Pollineringsuppdraget såg vi hur väl detta passade till vårt bi- och fjärils-stenparti som vi anlagt tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan i Kronoberg. Grundidén för att hjälpa vilda bin var född och passade också väl in i värdkommunen Växjös hållbarhetsstrategi.

Bakgrund

Naturskyddsföreningen, KRAV, WWF, Rädda Barnen och mängder av forskare och väldigt många andra hållbarhetsaktörer menar att vi måste rädda insekter – främst vildbin. De är nödvändiga i naturen för att pollinera en massa växter som bland annat ”ger” oss människor och djur mat.

Barn räddar bin

Hösten 2021 beviljades vi 130 000 kr från Länsstyrelsen Kronoberg för delprojektet ”Barn räddar bin”. Ytterligare två vildbi-projekt har sedan fått stöd från samma länsstyrelse. KRAV, SNF, WWF och Rädda Barnen har tillsammans bidragit med motsvarande belopp. Från privat sektor har Destination Möckelsnäs bidragit med liknande insatser som ”miljöföreningarna”. Bidrag har även erhållits från Swedbank och Länsförsäkringar Kronoberg.

Två följdprojekt som tillkommit under 2022-23.

  1. Samverkan med länets villaägareförening i samband med Mat 2022, där vi lät allmänheten bygga egna vildbihotell.
  2. Samverkan med länets kommuner för att etablera ambassader för vilda bin. På dessa ambassader (större vildbihotell) finns möjlighet för allmänheten att skanna OR-kod och få lära sig mer om vilda bin och pollinering.

Tre pollineringsprojekt
Initiativet ”Barn räddar bin” var inledning till våra pollineringsprojekt och etablerades av ”Refarm Linnés planetskötare” och Studieförbundet Vuxenskolan i Kronoberg. De har uppmärksammats av Naturskyddsenheten vid Länsstyrelsen i Kronbergs län, som är projektets huvudfinansiär.
Projektansvarig: Gösta Skoglund, gosta@miljolinne.se, 070-5175453

Vi tackar våra partners ovan som gjort dessa projekt möjliga och sprider nu dessa ideer vidare till andra landsändar
Rulla till toppen