Magnus P Wåhlin: ”Proteinförsörjning är ett globalt och lokalt problem”

Magnus P Wåhlin är ny ordförande för Refarm Linné. Han är övertygad om att det krävs ett brett engagemang för att klara matförsörjningen i framtiden.
– Såväl stat, regioner, kommuner som vi konsumenter behöver engagera oss i de här frågorna. Att odla fisk och grönsaker är en viktig del av lösningen, säger han.

Intresset för miljöfrågorna började för Magnus redan som barn. Då blev han scout och hans naturintresse ledde naturligt till ett engagemang för miljön. I många år har han också varit intresserad av mat.
– När jag var yngre arbetade jag som kock, bartender och servitör, berättar han.
Det ledde bland annat till ett engagemang i Miljö Linné, en föregångare till Refarm Linné.
Förutom rollen som ordförande är Magnus också präst och lokalpolitiker. Häromåret var han en av favoriterna till att bli språkrör i Miljöpartiet. Han har också varit engagerad i globala frågor, och bland annat arbetat i Costa Rica.

Proteinförsörjningen hotas
På frågan om varför han har engagerat sig i Refarm Linné svarar Magnus:
– Utfiskningen och utsläppen i haven är ett stort globalt problem, som hotar vår proteinförsörjning. Idag kommer 17 procent av världens proteinförsörjning från fisk. För att klara framtiden behöver vi satsa mycket mer på att odla fisk och grönsaker i slutna system på land.
Han betonar också att vi behöver nya jobb och att Sveriges jordbruk behöver diversifieras. Att odla fisk på land kan vara ett bra sätt för jordbruket att överleva.
– Hade jag inte trott starkt på detta hade jag inte ställt upp som ordförande för Refarm Linné, säger Magnus.

Mat och klimat
Magnus P Wåhlin ser också maten som en viktig del av klimatfrågan.
– Haven behöver en paus från utfiskningen och att odla fisk på land är en viktig del av en framtida livsmedelsstrategi. Den fisk som odlas på land är både nyttig för människorna och klimatet. Dessutom är den god, säger han.
För att komma vidare i arbetet med maten och klimatet skulle han vilja se att fler engagerade sig i Refarm Linné.
– Exempelvis kommunerna behöver engagera sig i de här frågorna. De kan inte förvänta sig att någon annan ska lösa problemen. De offentliga inköpen kan ha en stor betydelse för att skapa mer akvaponik lokalt, anser Magnus.
Han skulle vilja se att det skapas lokala fiskodlingar i varje kommun. Att transportera mat kors och tvärs i världen är varken bra för maten eller klimatet.

Folkbildning för hälsa
En viktig del i Refarms framtida arbete är folkbildning för att alla ska kunna mer om både den egna och vår planets hälsa.
– Mer kunskap är nödvändig för att alla konsumenter ska kunna göra bättre val. Det är inte så att den billigaste maten självklart är det bästa valet. Om vi ser tillbaka till 1950-talet, så lade vi då dubbelt så stor del av vår inkomst på maten och hälften så mycket på bostaden. Vi bör tänka över var vi lägger våra pengar, anser Magnus.
Han är också engagerad i rättvisefrågor.
– Fattigdomen och svälten i världen har minskat, men är fortfarande för stor. Vi måste arbeta för rättvisa för att kunna avskaffa svälten och rädda klimatet, säger han.

Följ oss på Facebook 

Vi uppdaterar löpande med information på Facebook

Scroll to Top