Välkomna på fler studiebesök hösten 2020

Vi går nu in i en andra inspirationsfas, att få se hur verkligheten är för dem, som redan är igång med någon form av fisk- och grönsaksodling – antingen i recirkulerande system (RAS) eller i akvaponiska cirkulära system.
Besöken genomförs i samverkan med liknande Leaderprojekt i Halland, Västra Småland, Sjuhärad och Södermanland. Ambitionen är att tillgodose önskemålen från så många som möjligt och vi har därför valt att fortsätta att besöka olika typer av anlägg¬ningar. Vi planerar att fortsätta med fler studiebesök även under vårvintern 2021. Besöken är corona-anpassade och kostnadsfria, men ni bekostar resorna själva. Lättare förtäring utlovas.
Studiebesök 2 Växthuset i Berga, Haninge 5 november 2020, klockan 10-14
Ett spännande kupolväxthus med tilapia, paku (en omnivor pirayafisk) och tropiska perenner. Där har Björn Oliviusson byggt upp en utvecklings- och modellanläggning. Max 20 deltagare
Studiebesök 3 Johannas Stadsodlingar Vallentuna 20 november klockan 10-14
Johannas Stadsodlingars nystartade pilotanläggning på Husby gård i Vallentuna, en anläggning som är en före detta mjölkgård från 80-talet. Här odlas regnbåge, bladgrönsaker och kryddor med kapacitet på ungefär ett ton fisk per år och 500-600 plantor i veckan. Projektering pågår för en mycket större anläggning. Johannas leder tillsammans med Ecoloop ett konsortium av ett dussin organisationer där kretsloppsodling är fokus. Max 12 deltagare.
Studiebesök 4A Berghems fiskodling 10 december 2020 klockan 13-16.
Studiebesök 4B Berghems fiskodling 10 december 2020 kl 17-20. Ansvar: Västra Småland Fullt!
Odlingen startade 2019 i en ladugård strax utanför Jönköping. Här odlas både Clarias och Tilapia, idag cirka 1,5 ton per år. Ombyggnad pågår för att installera solceller och skala upp produktionen till cirka 10 ton fisk och även börja med växtodling. Detta är ett typexempel på vad som krävs för att göra om en oanvänd lada på landet till en akvaponi. Max 20 deltagare
Nästa säsong
Vi återkommer med ytterligare studiebesök (eventuellt repriser) … preliminärt till Gårdsfisk i Kristianstad, Pond Fish&Greens i Lerum, Norrstyle i Enstaberga (Nyköping) och eventuellt några till.
Anmälan …
… till höstens studiebesök (max 3 besök/person) sänds till Refarm Linné, info@miljolinne.se senast 10 dagar före aktuellt besök – med namn, kommun, epost och telefon. Först till kvarn!

Välkomna med eventuella frågor till undertecknade ansvariga för studiebesöken
Peter Eklund 070-2750168 Stefan Lundvall 070-5899516 Gösta Skoglund 070-5175453
peteklund@gmail.com stefan@lundvallsdiverse.se gosta@miljolinne.se
Leader Sörmland Leader Sjuhärad/Västra Småland Leader Halland

Ett tidigare studiebesök i Ödevata.
Följ oss på Facebook 

Vi uppdaterar löpande med information på Facebook

Scroll to Top