Tips: Mat och Städer – konferens 19 september i Malmö

Refarms samarbetspartner SSEC arrangerar tillsammans med SLU Alnarp, Malmö stad och Climate-KIC  en heldagskonferens på Studio i Malmö den 19/9 om Mat och städer. Konferensen kommer att handla om huruvida det är möjligt att åstadkomma en matproduktion av betydelse i städer. Erfarenheter och idéer från olika städer kommer att presenteras tillsammans med erfarenheter och synpunkter från företag, organisationer, myndigheter och forskningen. Konferensen avslutas med att de slutliga förslagen i den Vinnova-finansierade innovationstävlingen Urban Food from Residual Heat presenteras och prissumman 1 Mkr delas ut.

Program och anmälan (senast 12/9) på https://malmo.se/4.5c6f59e616436ac201f163b.html

Följ oss på Facebook 

Vi uppdaterar löpande med information på Facebook

Scroll to Top