Studiebesöksupptakter 6 september inför MAT2018

Vi genomför två upptakter inför MAT2018 under torsdag 6 september

Vi hoppas att alla studiebesökare från Göteborg och Alvesta sedan vänder kosan mot Växjö fram på eftermiddagen och ansluter till välkommenfesten på PM kl 19.00, se våra andra evenemang. Under fredag och lördag pågår sedan MAT2018 i Växjö med massor av gratisseminarier på Konserthuset – precis som vanligt. Refarms seminarier är förlagda till vår favorit PM & Vänner – 100 meter från Konserthuset.

Du ordnar själv resa/samåkning. För att underlätta detta sänder vi ut anmälninglistor för respekitve studiebesök till alla deltagare strax efter sista anmälningsdag.
Tack vare stöd från Jordbruksverket, Länsstyrelsen Kronoberg och Region Kronoberg är alla programdelar kostnadsfria (dock ej mat, resor och boende). Vad gäller studiebesöken är de också gratis.

Från början hade vi 13 olika studiebesök arrangerade, men p.g.a. för få anmälda kvarstår två olika aktiviteter. De studiebesök/workshops som arrangeras sker i Göteborg och Alvesta, och din anmälan kan fortfarande tas emot till gosta@miljolinne.se eller telefonnummer 070-517 54 53

Fiskodling i tom industrilokal – Slakthuset i Göteborg

Stadsjord startade vad som idag är en av Skandinavien intressantaste urbana fiskodlingar 2015. Idag levereras fisk som odlats helt utan antibiotika till några av landets bästa krogar. Bilden av städer med mycket hög självförsörjningsgrad börjar klarna. En odling stor som ett klassrum producerar all fisk till 100 personer på årsbasis. Det handlar dessutom om 10 000-tals bra jobb. Stadsjord är en av landets mest omskrivna akvaponikodlingar.

Medverkande: Niklas Wennberg, Stadsjord

Tid: 10-14 inkl lätt lunch – sen bär det av till Växjö med fiskmiddag m.m.

Akvaponik i ladugård + Nybyggnad flerfamiljsboende – Engaholm Alvesta

Vi presenterar olika exempel på hur man kan bygga om tomma ladugårdar och förnya andra befintliga byggnader.

A Region Kalmar har gjort en gedigen kartläggning av sitt läns överskott av tomma ladugårdar. Thomas Isaksson och Kimberly Berglöf berättar om erfarenheter och pågående arbete med ekonomimodeller för ombyggnad.

B Arkitekten Erik Berg har konstruerat ett flerfamiljsboende med integrerad fisk- och grönsaksodling. Han skissar också på en generell modell för ombyggnad av ladugårdar till akvaponik, dvs både fisk- och grönsaksodling.

C Bosse Persson kommer från Sörmland. Han har gedigna erfarenheter av tilapiaodling i Guatemala och Eqvador. Är i full gång med att dra igång sin nya fiskodling efter att ha byggt om en ladugård det sista halvåret.

D Erik Hjärtfors är på väg att bygga om sin egen ladugård till fiskodling. Han presenterar skisser och tankar.

E Gårdsfisk; en av landets ledande entreprenörer på ladugårds-fiskodling

Medverkande: Anders Koskull, ägare; Thomas Isaksson och Kimberly Berglöf, Region Kalmar; Erik Berg, Inobio; Erik Hjärtfors Lövsjö Loghouse; Bo Persson, Rekarne Vattenbruk; Gösta Skoglund, Refarm, Johan Ljungqvist, Gårdsfisk m.fl.

Tid: 10-15 inkl välkommenkaffe och lunch – som serveras av Ryssby Restaurangskola

Denna konferens har särskilt stöd från LRF Sydost.

Följ oss på Facebook 

Vi uppdaterar löpande med information på Facebook

Scroll to Top