Refarm Linnés har bildats – första årsstämman avklarad (år 2019)

Den nybildade organisationen Refarm Linné vill skapa fisk- och grönsaksodlingar i varannan socken i hela Sverige.  Tomma industrilokaler och ladugårdar kan vara en viktig resurs och skapa nya grönblå jobb både i tätorter och på landsbygden.

– Fiskodlingar innebär en stor potential för en levande landsbygd i Sverige och resten av världen, säger Eskil Erlandsson, riksdagsledamot (C) och fd landsbygdsminister.

 

Eskil Erlandsson var mötesordförande när Refarm Linné höll sin första årsstämma.

– Av många skäl är det angeläget att bygga upp en hållbar, cirkulär livsmedelsproduktion. Det är viktigt både för att skapa nya jobb och en mer levande landsbygd. Det finns så många tomma ladugårdar som nu kan fyllas med liv, säger han.

Han ser också fisk- och grönsaksodlingar som viktiga för individerna. Fisk är en bra proteinkälla, som vi mår bra av och Refarm Linnés verksamhet kan leda till att det går att köpa färsk fisk i hela landet.

– Den cirkulära idén att bruka utan förbruka är viktig. Fisk- och grönsaksodlingar kan bidra till att bönderna lämnar något bättre efter sig, säger Eskil Erlandsson, som är starkt engagerad i hållbarhetsfrågor och drev idén om Matlandet Sverige när han var landsbygdsminister.

Refarm Linné har uppstått genom en sammanslagning av organisationerna Miljö Linné och Refarm, som sedan länge har byggt upp en omfattande kompetens när det gäller cirkulär livsmedelsproduktion, konsumtion och proteinskifte. Samtidigt har dessa organisationer skapat nya jobb och ökad självförsörjning av livsmedel – både i tätort och på landsbygd.

– Ett av våra mål är att i tomma industrilokaler och ladugårdar etablera fisk-och grönsaks­odling i varannan socken i hela Sverige inom fem år. Budskapet har redan gått hem på olika platser från Älmhult i söder till Härnösand i norr, berättar Gösta Skoglund, som varit med och grundat alla dessa organisationer.

På kommunnivå är målet att integrera fisk- och eventuellt grönsaksodling i flerfamiljsboende i varannan kommun inom fem år.

– I varje län vill vi offentligt kunna visa upp en fiskodling med kombinerad grönsaksodling i en publik akvaponikanläggning, säger Gösta Skoglund.

Organisationens kompentens när det gäller landsbygdsutveckling, ökad självförsörjning och fler nya jobb kan komma väl till pass i många kommuner, som vill ta nya kliv i sin näringslivsutveckling – till exempel utveckling av regionens livsmedelsstrategi och förbättrad landsbygdsutveckling.

– Vi har med oss alla våra erfarenheter och strategier från nästan 30 års omtyckt utvecklingsarbete – de senaste 12 åren inriktat på hållbar mat, berättar Gösta Skoglund.

Följ oss på Facebook 

Vi uppdaterar löpande med information på Facebook

Rulla till toppen