Inspirationsträff om fiskodling och akvaponi i Rångedala

Inspirationsträff om fiskodling och akvaponi i Rångedala

En spännande kväll där du får lyssna till verksamma inom akvaponi branschen och lära dig om hur du, din kommun, ditt län eller företag kan utvecklas genom att integrera cirkulär fiskodling och akvaponi

Kursplan

Efterfrågan på fisk och grönt ökar nu kraftigt i Sverige. Vi importerar mer än 75 % av all fisk och grönt som konsumeras. Men förutsättningarna förändras. Konventio¬nellt fiske liksom konventionell kassodling av fisk i öppet vatten har det svårt. Däremot har landbaserad odling utvecklats på ett intressant sätt de senaste tio åren; cirkulära system där 1 kg foder kan ge 1 kg fisk och 10 kg grön-saker. Detta kallas akvaponik – en kombination där fiskodling och växtodling drar nytta av varandra. Hos andra är det enbart landbaserad fiskodling, så kallad RAS eller recirkulerande akvatiska system. Vi kan bli mera självförsörjande i Sverige, samtidigt som sysselsättningen kan öka.
I Sjuhärad såväl som i övriga Sverige finns mängder med tomma djurstallar och industri¬lokaler. Dessa lokaler är en resurs och tillgång om vi renoverar och anpassar dem så att de får liv igen och skapar nya arbetstillfällen.
Genom Leader Sjuhärad kommer Refarm Linné att bedriva projektet ”Mer fisk på land i Sjuhärad” som omfattar en rad aktiviteter för att öka kunskapen om landbaserad fiskodling. Denna inspirationsträff är den första delen i projektet. Vill du läsa mer om vad som kommer hända i Sjuhärad gör det HÄR.

Övrig Information

Preliminärt program
18.00 Framtiden är blå-grön – En omvärldsanalys
18.30 Akvaponik och RAS – Hur funkar det?
18.50 Bensträckare med en kopp och provsmakning från någon ”landfiskodling”
19.10 Inspiration från Niklas Wennberg*
20.00 Ekonomi, regler och tillstånd
20.30 Frågestund och samtal
21.00 Kvällen avslutas

*Niklas Wennberg både visningsanläggningar, produktionsodlingar, forskningsprojekt inom akvaponi. Just nu är han på gång att öppna sin fjärde odling av tilapia och clarias.

Arrangemanget genomförs som en del i ett större projekt med finansiering från Leader Sjuhärad, Jordbruksverket och EU.

Glöm inte kurskoden: FISK_RÅNGE

Utbildare:

Kursens Inriktning: Fiskodling & Akvaponi
Var: Rångedala Bygdegård
Startdatum: 27 november 18.00
Slutdatum: 27 november 21.00
Kursavgift: Kostnadsfritt
Kurskod: FISK_RÅNGE
Kursens status: Öppen för anmälan
För att spara dokumentet på din dator, högerklicka på länken och välj “Spara länk som”

Hitta