/
/
16/1 2020 Inspirationskonferens om fiskodling och akvaponi på Sörby Retreatcenter

16/1 2020 Inspirationskonferens om fiskodling och akvaponi på Sörby Retreatcenter

Sista chansen i Halland att få vara med på en spännande eftermiddag/kväll där du får lyssna till verksamma inom akvaponi branschen och lära dig om hur du, din kommun, ditt län eller företag kan utvecklas genom att integrera cirkulär fiskodling och akvaponi.

Kursplan

Efterfrågan på fisk och grönt ökar nu kraftigt i Sverige. Vi importerar mer än 75 % av all fisk och grönt som konsumeras. Men förutsättningarna förändras. Konventionellt fiske liksom konventionell kassodling av fisk i öppet vatten har det svårt. Däremot har landbaserad odling utvecklats på ett intressant sätt de senaste tio åren; cirkulära system där 1 kg foder kan ge 1 kg fisk och 10 kg grönsaker. Detta kallas akvaponik – en kombination där fiskodling och växtodling drar nytta av varandra. Hos andra är det enbart landbaserad fiskodling, så kallad RAS eller recirkulerande akvatiska system. Vi kan bli mera självförsörjande i Sverige och Halland, samtidigt som sysselsättningen kan öka. Fiskodling är nu en av världens snabbast växande livsmedelssektorer.
I Halland såväl som i övriga Sverige finns mängder med tomma djurstallar och industrilokaler. Dessa lokaler är en resurs och tillgång om vi renoverar och anpassar dem så att de får liv igen och skapar nya arbetstillfällen*.

Lokalt ledd utveckling Halland är ett av flera Leaderområden, som beslutat att genomföra ett projekt för landbaserad fiskodling. Refarm Linné är projektägare och projektet heter ”Mer fisk på land i Halland” och omfattar en rad aktiviteter**, som erbjuds länets entreprenörer – från inspirationskvällar till studiecirklar, studiebesök, kurser för kockar i privat och offentlig verksamhet och slutligen en weekend-grundkurs om akvaponik och fiskodling. Vi ser fram emot att leda detta spännande landsbygdsprojekt.

Preliminärt program, 16 januari 2020
14.00 Framtiden är blå-grön – en omvärldsanalys
14.30 Akvaponik och RAS – hur funkar det?
14.50 Bensträckare med en kopp och fiskmacka från en landbaserad odling.
15.10 Inspiration från några fiskodlingar i Sverige
16.00 Ekonomi, regler och tillstånd
16.30 Frågestund
17.00 Avslutning

 

Övrig Information

Medverkande: Jan-Olof Andersson, kursvärd
Gösta Skoglund, projektledare från Refarm Linné
Kimberly Berglöf, marinbiolog och verksamhetsledare Refarm Linné

Kostnad: Konferensen är kostnadsfri. Finansiering från Lokalt Ledd Utveckling Halland

Anmälan: Senast torsdag 9 januari till gosta@miljolinne.se eller via formuläret nedan.

Konferenserna genomförs om vi är minst 12 deltagare, men kan ta emot
max 40.
Förtur för dem som ej deltagit i tidigare inspirationsträffar.

* Refarm Linnés vision för landbaserad fisk-/grönsaksodling
1. En ombyggd ladugård eller industrilokal i varannan socken
2. Ett om-eller nybyggt flerfamiljsboende i varannan kommun
3. En publik akvaponikanläggning i varje län 
4. Minst 100 000 jobb i denna nya näring

** Mer fisk på land i Halland – 2019-2020 – översikt över hela projektet
• Inspirationsträffar – totalt 6 tillfällen under hösten/våren – se ovan.
• Utbildning av studiecirkelledare …. och genomförande av cirklar – våren 2020.
• 2 kökskurser – för privata och offentliga kockar – provlaga odlade fiskar.
• 2 studiebesök på fiskodlingar.
• Grundkurs – weekend för dem som kanske vill börja projektera en odling.

 

Glöm inte kurskoden: FISK_SÖR

Utbildare:

Kursens Inriktning: Landsbygdsutveckling, fisk- och grönsaksodling
Var: Sörby Retreatcenter
Startdatum: 16 januari 2020 14.00
Slutdatum: 16 januari 2020 17.00
Kursavgift: Kostnadsfritt
Kurskod: FISK_SÖR
Kursens status: Öppen för anmälan
För att spara dokumentet på din dator, högerklicka på länken och välj “Spara länk som”

Hitta

Scroll to Top