Inspirationskonferens om fiskodling och akvaponi i Snapparp, Laholm

Inspirationskonferens om fiskodling och akvaponi i Snapparp, Laholm

En spännande kväll där du får lyssna till verksamma inom akvaponi branschen och lära dig om hur du, din kommun, ditt län eller företag kan utvecklas genom att integrera cirkulär fiskodling och akvaponi.

Kursplan

Efterfrågan på fisk och grönt ökar nu kraftigt i Sverige. Vi importerar mer än 75 % av all fisk och grönt som konsumeras. Men förutsättningarna förändras. Konventionellt fiske liksom konventionell kassodling av fisk i öppet vatten har det svårt. Däremot har landbaserad odling utvecklats på ett intressant sätt de senaste tio åren; cirkulära system där 1 kg foder kan ge 1 kg fisk och 10 kg grönsaker. Detta kallas akvaponik – en kombination där fiskodling och växtodling drar nytta av varandra. Hos andra är det enbart landbaserad fiskodling, så kallad RAS eller recirkulerande akvatiska system. Vi kan bli mera självförsörjande i Sverige och Halland, samtidigt som sysselsättningen kan öka. Fiskodling är nu en av världens snabbast växande livsmedelssektorer.
I Halland såväl som i övriga Sverige finns mängder med tomma djurstallar och industrilokaler. Dessa lokaler är en resurs och tillgång om vi renoverar och anpassar dem så att de får liv igen och skapar nya arbetstillfällen*.

Lokalt ledd utveckling Halland är ett av flera Leaderområden, som beslutat att genomföra ett projekt för landbaserad fiskodling. Refarm Linné är projektägare och projektet heter ”Mer fisk på land i Halland” och omfattar en rad aktiviteter**, som erbjuds länets entreprenörer – från inspirationskvällar till studiecirklar, studiebesök, kurser för kockar i privat och offentlig verksamhet och slutligen en weekend-grundkurs om akvaponik och fiskodling. Vi ser fram emot att leda detta spännande landsbygdsprojekt.

Preliminärt program
18.00 Framtiden är blå-grön – En omvärldsanalys
18.30 Akvaponik och RAS – Hur funkar det?
18.50 Bensträckare med en kopp OCH fiskmacka från någon ”landfiskodling”
19.10 Inspiration från de olika fiskodlingarna
20.00 Ekonomi, regler och tillstånd
20.30 Frågestund och samtal
21.00 Kvällen avslutas

Övrig Information

Medverkande:

Jan-Olof Andersson, kursvärd
Gösta Skoglund, projektledare från Refarm Linné
En svensk fiskodlare

Kostnad:

Konferensen är kostnadsfri. Finansiering från Lokalt Ledd Utveckling Halland

Anmälan:

Senast 5 dagar  via formuläret nedan.
Konferenserna genomförs om vi är minst 15 deltagare, men kan ta emot max 40.

Har du inte möjlighet att delta denna dag? Ta chansen vid ett av våra andra tillfällen:

5 nov Ästad Vingård, Varberg

13 nov Sörby Retreatcenter

12 nov Skedala Bygdegård, Halmstad

 

Refarm Linnés vision för landbaserad fisk-/grönsaksodling
1. En ombyggd ladugård eller industrilokal i varannan socken inom 7 år.
2. Ett om-eller nybyggt flerfamiljsboende i varannan kommun inom 5-7 år.
3. En publik akvaponikanläggning i varje län inom 2 år.
4. Minst 100 000 jobb i denna nya näring fram till år 2030.

** Mer fisk på land i Halland – 2019-2020 – översikt över hela projektet
• Inspirationsträffar – totalt 6 tillfällen under hösten – se ovan.
• Utbildning av studiecirkelledare …. och genomförande av cirklar – våren 2020.
• 2 kökskurser – för privata och offentliga kockar – provlaga odlade fiskar.
• 2 studiebesök på fiskodlingar.
• Grundkurs – weekend för dem som kanske vill börja projektera en odling.

Glöm inte kurskoden: FISK_SNA

Utbildare:

Kursens Inriktning: Landsbygdsutveckling, fisk- och grönsaksodling
Var: Snapparp, Laholm
Startdatum: 25 november 2019, 18.00
Slutdatum: 25 november 2019, 21.00
Kursavgift: Kostnadsfritt
Kurskod: FISK_SNA
Kursens status: Öppen för anmälan
För att spara dokumentet på din dator, högerklicka på länken och välj “Spara länk som”

Hitta