De nya affärsmöjligheterna – fisk och grönt som gör gott

De nya affärsmöjligheterna – fisk och grönt som gör gott

Vi kommer att få unik möjlighet att få en inblick i den explosion som nu sker i nya sätt att odla främst fisk men även grönsaker. Efterfrågan i såväl Mälarregionen som internationellt växer nu kraftigt. Vi kommer att diskutera landbaserade odlingssystem och vilka fiskar som är möjliga att odla på detta sätt.

Kursplan

Efterfrågan på fisk och grönt ökar nu kraftigt. Vi importerar mer än 75 procent av all fisk och grönt som konsumeras. Men förutsättningarna förändras. Konventionellt fiske liksom konventionell kassodling av fisk har det svårt. Däremot har landbaserad odling utvecklats på ett intressant sätt de senaste tio åren; cirkulära system där 1 kg foder kan ge 1 kg fisk och 10 kg grönsaker. Detta kallas akvaponi – en kombination där fiskodling eller andra vattenlevande djur och växtodling drar nytta av varandra. Hos andra är det enbart landbaserad fiskodling, så kallad RAS eller recirkulerande akvatiska system. Vi kan bli mera självförsörjande i Sverige, samtidigt som sysselsättningen kan öka. Efterfrågan på fisk och grönsaker ökar snabbt.

I Sörmland såväl som i övriga Sverige finns mängder med tomma djurstallar och gamla industrilokaler. Dessa lokaler är en resurs och tillgång om vi renoverar och anpassar gårdarna och lokalerna så att de får liv igen och skapar nya arbetstillfällen.
Leader Södermanland, är ett av flera Leaderområden som beslutat att genomföra ett omfattande projekt för akvaponisk odling, om Fisk i hus. Refarm Linné är projektägare och projektet omfattar en rad aktiviteter – från inspirationsdagar till fördjupade grundkurser i akvaponi och fiskodling, studiebesök, workshops för kockar i såväl privat som offentlig verksamhet samt framtagande av en handbok i Akvaponi mm.
Under inspirationsseminarierna i kommer ni få unik möjlighet att få en inblick i den explosion som nu sker genom nya sätt att odla främst fisk men även grönsaker. Efterfrågan i såväl Mälarregionen som nationellt och internationellt växer nu kraftigt. Vi kommer att diskutera land-baserade odlingssystem och vilka fiskar som är möjliga att odla på detta sätt. Vidare tar vi upp marknadsförutsättningarna för grönt och fisk. Vi går också igenom lite om stöd och regler. Vi bjuder också på lite att äta och dricka. Vi kommer att ha ett lite mer omfattande första möte på ETC Solpark i Katrineholm lördagen den 9 november mellan 13.00- 16.30 Därefter kommer vi att besöka samtliga kommuner i Leader Södermanlands verksamhetsområde för kvällsmöten (se nedan). Välj vilken dag som passar dig.

Preliminärt Program på ETC SOLPARK Katrineholm  klockan 13.00-16.30

13.00 Kort introduktion om dagen
13.10 Framtiden är blågrön – en omvärldsanalys
13.40 Akvaponi och RAS – hur funkar det. Cirkulär produktion av Fisk och grönsaker från restflöden. Det småskaliga alternativet i hus.
14.00 Bensträckare med en kopp och en macka med fisk
14.20 Inspiration från fiskodlingar
15.10 Efterfrågan och lönsamhet, regler och tillstånd
15.30 Frågor och samtal
16.30 Tack och hej Slut på dagskonferensen

Övrig Information

Kostnad: Vi har möjlighet att erbjuda detta möte kostnadsfritt tack vare stöd från Leader Södermanland och EU. Anmäld deltagare som inte dyker upp debiteras 600 kr.
Medverkande i ETC Solpark: Peter Eklund, Kimberly Berglöf Refarm Linné, Erfarna akvaponiodlarna Niklas Wennberg Pond Fish & Greens, Lerum och Björn Oliviusson Svensk Aquaponik
Medverkan i övriga lokala möten: Bo Persson, Björn Oliviusson Svensk Aquaponik, erfarna akvaponiodlare & Professor Björn Frostell, Rekarne Vattenbruk med flera.
Anmälan: Begränsat antal platser. Anmälan dig i formuläret nedan
Frågor: Kimberly Berglöf, 072-511 61 00, kimberly@refarm.se
Tider och platser för senare föreläsningar

• Kungsör i Granhammar bygdegård den 14 november 2019 kl 18-21
• Flen i Vadsbro/Blacksta bygdegård den 19 november 2019 kl 18-21
• Eskilstuna i Jäders bygdegård den 20 november 2019 kl 18-21
• Strängnäs i Härads bygdegård den 21 november 2019 kl 18-21
• Vingåkers på Åbrogården den 26 november 2019 kl 18-21
• Nykvarn i Taxinge Bygdegård den 27 november 2019 kl 18-21
• Gnesta på Elektron den 4 december 2019 kl 18-21

Glöm inte kurskoden: FISK_ETC

Utbildare:

Kursens Inriktning: Landsbygdsutveckling, fisk- och grönsaksodling
Var: ETC Solpark Katrineholm
Startdatum: 9 november 13.00
Slutdatum: 9 november 16.30
Kursavgift: Kostnadsfritt, utebliven anmälan debiteras med 600 kr
Kurskod: FISK_ETC
Kursens status: Öppen för anmälan
För att spara dokumentet på din dator, högerklicka på länken och välj “Spara länk som”

Hitta