De nya affärsmöjligheterna – fisk och grönt som gör gott

De nya affärsmöjligheterna – fisk och grönt som gör gott

Vi kommer också att få unik möjlighet att få en inblick i den explosion som nu sker i nya sätt att odla främst fisk men även grönsaker. Efterfrågan i såväl Mälarregionen som internationellt växer nu kraftigt. Vi kommer att diskutera landbaserade odlingssystem och vilka fiskar som är möjliga att odla på detta sätt.

Kursplan

Efterfrågan på fisk och grönt ökar nu kraftigt. Vi importerar mer än 75 procent av all fisk och grönt som konsumeras. Men förutsättningarna förändras. Konventionellt fiske liksom konventionell kassodling av fisk har det svårt. Däremot har landbaserad odling utvecklats på ett intressant sätt de senaste tio åren; cirkulära system där 1 kg foder kan ge 1 kg fisk och 10 kg grönsaker. Detta kallas akvaponi – en kombination där fiskodling eller andra vattenlevande djur och växtodling drar nytta av varandra. Hos andra är det enbart landbaserad fiskodling, så kallad RAS eller recirkulerande akvatiska system. Vi kan bli mera självförsörjande i Sverige, samtidigt som sysselsättningen kan öka. Efterfrågan på fisk och grönsaker ökar snabbt.

I Sörmland såväl som i övriga Sverige finns mängder med tomma djurstallar och gamla industrilokaler. Dessa lokaler är en resurs och tillgång om vi renoverar och anpassar gårdarna och lokalerna så att de får liv igen och skapar nya arbetstillfällen.
Leader Södermanland, är ett av flera Leaderområden som beslutat att genomföra ett omfattande projekt för akvaponisk odling, om Fisk i hus. Refarm Linné är projektägare och projektet omfattar en rad aktiviteter – från inspirationsdagar till fördjupade grundkurser i akvaponi och fiskodling, studiebesök, workshops för kockar i såväl privat som offentlig verksamhet samt framtagande av en handbok i Akvaponi mm.
Under inspirationsseminarierna i kommer ni få unik möjlighet att få en inblick i den explosion som nu sker genom nya sätt att odla främst fisk men även grönsaker. Efterfrågan i såväl Mälarregionen som nationellt och internationellt växer nu kraftigt. Vi kommer att diskutera land-baserade odlingssystem och vilka fiskar som är möjliga att odla på detta sätt. Vidare tar vi upp marknadsförutsättningarna för grönt och fisk. Vi går också igenom lite om stöd och regler. Vi bjuder också på lite att äta och dricka.

Preliminärt Program för kvällsmöte klockan 18.00-21.00

18.00 Kort introduktion om dagen
18.10 Framtiden är blågrön – en omvärldsanalys
18.40 Akvaponi och RAS – hur funkar det. Cirkulär produktion av Fisk och grönsaker från restflöden. Det småskaliga alternativet i hus.
19.00 Bensträckare med en kopp och en macka med fisk
19.20 Inspiration från fiskodlingar
20.10 Efterfrågan och lönsamhet, regler och tillstånd
20.30 Frågor och samtal
21.00 Tack och hej Slut på dagskonferensen

Övrig Information

Kostnad: Vi har möjlighet att erbjuda detta möte kostnadsfritt tack vare stöd från Leader Södermanland och EU. Anmäld deltagare som inte dyker upp debiteras 600 kr.
Anmälan: Begränsat antal platser. Anmälan dig i formuläret nedan

Medverkande:Erfarna akvaponiodlarna Bo Persson & Björn Oliviusson
Frågor: Kimberly Berglöf, 072-511 61 00, kimberly@refarm.se

 

Varmt välkomna!

 

Arrangemangen genomförs med stöd från EU och Leader Södermanland

Glöm inte kurskoden: FISK_KUNG

Utbildare:

Kursens Inriktning: Landsbygdsutveckling, fisk- och grönsaksodling
Var: Granshammar Bygdegård
Startdatum: 18:00 14 november 2019
Slutdatum: 21:00 14 november 2019
Kursavgift: Kostnadsfritt, utebliven anmälan debiteras med 600 kr
Kurskod: FISK_KUNG
Kursens status: Öppen för anmälan
För att spara dokumentet på din dator, högerklicka på länken och välj “Spara länk som”

Hitta