De nya affärsmöjligheterna – fisk och grönt som gör gott

De nya affärsmöjligheterna – fisk och grönt som gör gott

Vi kommer också att få unik möjlighet att få en inblick i den explosion som nu sker i nya sätt att odla främst fisk men även grönsaker. Efterfrågan i såväl Mälarregionen som internationellt växer nu kraftigt. Vi kommer att diskutera landbaserade odlingssystem och vilka fiskar som är möjliga att odla på detta sätt.

Kursplan

Efterfrågan på fisk och grönt ökar nu kraftigt. Men förutsättningarna förändras. Konventionellt fiske liksom konventionell kassodling av fisk har det svårt. Däremot har landbaserad odling utvecklats på ett intressant sätt de senaste tio åren; cirkulära system där 1 kg foder kan ge 1,1 kg fisk och 10 kg grönsaker. Detta kallas akvaponik –
kombinationen av vattenbruk av fisk eller andra vattenlevande djur och växtodling. Hos andra är det enbart landbaserad fiskodling.

Idag har Sverige en låg självförsörjningsgrad av både fisk och grönsaker. Samtidigt som efterfrågan på fisk och grönsaker ökar snabbt.
I Sverige såväl som i Södermanland finns mängder med tomma djurstallar och gamla industrilokaler. Dessa lokaler är en resurs och tillgång om vi renoverar och anpassar gårdarna och lokalerna så att de får liv igen och skapar nya arbetstillfällen.
Vi kommer också att få unik möjlighet att få en inblick i den explosion som nu sker i nya sätt att odla främst fisk men även grönsaker. Efterfrågan i såväl Mälarregionen som internationellt växer nu kraftigt. Vi kommer att diskutera landbaserade odlingssystem och vilka fiskar som är möjliga att odla på detta sätt. Vidare tar vi upp marknadsförutsättningarna för grönt och fisk. Vi går också igenom lite om stöd och regler. Vi bjuder också på lite att äta och dricka.

Preliminärt program

18.00 Kort introduktion om kvällen
18.10 Kungsörs kommun kan bli självförsörjande på livsmedel
18.40 Cirkulär produktion av Fisk och grönsaker från restflöden. Ett småskaligt alternativt för att skapa 4 000 nya gröna jobb!
19.20 Kaffe och en enkel fiskmacka
19.40 Hur ser marknaden ut för fisk och grönt.
20.20 Frågor och samtal
21.00 Tack och hej

Övrig Information

Kostnad: Vi har möjlighet att erbjuda detta möte kostnadsfritt tack vare stöd från Leader Södermanland och EU. Anmäld deltagare som inte dyker upp debiteras 600 kr.
Anmälan: Begränsat antal platser. Anmälan dig i formuläret nedan
Frågor: Kimberly Berglöf, 072-511 61 00, kimberly@refarm.se

 

Varmt välkomna!

 

Arrangemangen genomförs med stöd från EU och Leader Södermanland

Glöm inte kurskoden: FISK_KUNG

Utbildare:

Kursens Inriktning: Landsbygdsutveckling, fisk- och grönsaksodling
Var: Granshammar Bygdegård
Startdatum: 18:00 23 oktober 2019
Slutdatum: 21:00 23 oktober 2019
Kursavgift: Kostnadsfritt, utebliven anmälan debiteras med 600 kr
Kurskod: FISK_KUNG
Kursens status: Öppen för anmälan
För att spara dokumentet på din dator, högerklicka på länken och välj “Spara länk som”

Hitta