Refarm 2030 – svensk matproduktion förenar land och stad

[et_pb_section bb_built=”1″ _builder_version=”3.0.77″ background_color_gradient_direction=”1px” custom_padding=”0px|0px|0px|0px”][et_pb_row locked=”on” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” background_size=”initial” _builder_version=”3.0.77″ custom_padding=”7px|5px|7px|5px” use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”rgba(67,159,54,0.1)” background_color_gradient_end=”#439f36″ background_color_gradient_type=”radial” background_color_gradient_start_position=”80%” background_color_gradient_end_position=”80%” module_alignment=”center” custom_css_main_element=”border: solid 1px #7cda24;”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_post_title _builder_version=”3.0.77″ title=”on” meta=”on” author=”on” date=”on” date_format=”Y-m-d” categories=”on” comments=”off” featured_image=”on” featured_placement=”background” text_color=”dark” text_background=”on” border_style=”solid” title_font_size=”38px” meta_font_size=”18″ border_color=”#7cda24″ text_bg_color=”rgba(255,255,255,0.61)” title_text_color=”#439f36″ parent_locked=”on” /][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row custom_padding=”0px|1px|0px|0px” _builder_version=”3.0.77″][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.92″ text_font_size=”16″ text_font_size_tablet=”51″ text_line_height=”1.8″ text_line_height_tablet=”2″ header_font_size=”30″ header_font_size_tablet=”51″ header_line_height=”1.7″ header_line_height_tablet=”2″ background_color_gradient_direction=”1px” custom_padding=”20px|20px|20px|20px” background_layout=”light” border_style=”solid”]

Refarm 2030 – svensk matproduktion förenar land och stad

Refarm 2030 vilar på övertygelsen att vi kan återskapa landskap som producerar livsmedel, råvaror och trygghet för en växande befolkning. Vi tror att flertalet svenskar vill ha ett matsverige med bra djuretik samt klimat- och miljöhänsyn som mål. Vi pratar inte om mindre justeringar utan om en konstruktiv och vänlig revolution som skapar hundratusentals nya jobb. Refarm 2030 vill öka livsmedelsproduktionen i våra tätorter och på landsbygden. Refarm 2030 – svensk matproduktion förenar land och stad.

Vi vill bygga denna ”farming-reform” på vetenskaplig grund och med fokus på fler jobb och en ökad självförsörjningsgrad. För att åstadkomma detta krävs att man tar tillvara resurser både på landet och i staden.

Vi är många som längtar

Lokal och hållbar mat är en stark trend över hela världen. Med en miljard odlare i världens städer och ett  Stadsjordbruk som är yteffektivare än traditionellt jordbruk är det självklart att det livsmedelsproducerande landskapet är både urbant och ruralt. Efter decenniers demontering av svensk matproduktion sätter vi nu målet på 75 % självförsörjningsgrad med en möjlig fortsatt kraftig befolkningstillväxt i Sverige.

Dags att samarbeta

För några tiotals år sedan fanns tusen professionella växthusodlare bara i Stockholm. 1940 stod hortikulturen för mellan 20 och 30 procent av omsättningen för svensk växtodling – på en halv procent av arealen.

En stor del av svensk trädgårdsodling försvann emellertid på 50-talet och har sedan dess haft en låg status. Med modern trädgårds- och växtodlingsteknik och ett ökat intresse för det gröna finns en enorm potential att komma tillbaka. När stad och land samarbetar, när vi odlar i jord och utan, satsar på vattenbruk, frilandsodling och artificiellt ljus i glashus och fabriker; då kommer det att hända saker.

Våra barn och gamla ska få den mat vi borde och kan servera. Samtidigt uppgraderas våra landskap till kulturmark med ökande biologisk mångfald och närvarande människor. Det här är en nationell satsning på hushållning och levande landsbygd präglad av diversitet sett till kultur, näringsliv och biologi. Möjligheterna att ta tillvara invandrares odlarkultur uppmärksammas. Mängder av jobb kan skapas med hjälp av dessa nyanländas kompetenser.

Refarm 2030 har startats

Nyligen bildades föreningen Refarm 2030, föreningen för stadsodling, storskaliga eller mindre växthus för spillvärme eller fristående, stadsbruk, stadsjordbruk, fiskodling aqvaponic- bruk – kort sagt livsmedelsproduktion i smått som stort.

Föreningen Refarm 2030 har stora ambitioner, men det gäller att prioritera och ta några saker i taget. Det finns ett stort engagemang och höga förväntningar, men det gäller att ta steg för stegför att lyckas. Här beskrivs en inriktning som den nyvalda styrelsen får arbeta vidare med.

Inspiration och fokus

Föreningen Refarm 2030 samlar näringsliv, organisationer, kommuner, regioner, akademi och annan utbildning samt enskilda som vill samarbeta för att utveckla svensk livsmedels- och matproduktion till ett europeiskt föredöme. Föreningstanken föddes på konferensen Refarm Europe i september 2015 i Växjö. Deltagare från hela landet slöt upp. Landshövdingen och den före detta landsbygdministern invigde, starka näringslivsföreträdare vvar med och nu har vi bildat Refarm 2030.

Att reformera och nystarta svensk matproduktion handlar om att ta tillvara såväl ny som gammal kunskap, ny teknik, folkbildning och bred samverkan. Refarm 2030 tar en ny roll och stärker allas befintliga roller med samverkan stad och land över hela Sverige som drivkraft:

 • Bygga ett hållbart samhälle med maten som brygga, redskap och jobbskapare
 • Öka matproduktionen i Sverige
 • Uppmuntra forskning om stadens matproduktion
 • Lyfta fram hortikultur kombinerat med vattenbruk
 • Arbeta för en minskad miljö- och klimatbelastning från maten
 • Aktivera våra igenväxande landskap
 • Utveckla stadsjordbrukens roll som landsbygdsambassader
 • Utveckla/synliggöra ”experimentområden” för nya grödor, produktionsformer och samarbeten på landsbygden,
 • Samverka med invandrare för att ta tillvara deras kompetens inom området.
 • Uppmärksamma värdet av stadsodling och sociala möten
 • Integrera nyanlända i samhället via stadsodling

Gå med som medlem

Företag, myndigheter, kommuner, regioner, organisationer och enskilda personer kan vara medlemmar i Refarm 2030. Föreningen för dig/er som driver stadsodling, storskaliga eller mindre
växthus för spillvärme eller fristående, stadsbruk, stadsjordbruk, fiskodling, aqvaponic- bruk – kort sagt livsmedelsproduktion i smått som stort. Eller för dig som vill vara med och utveckla och driva detta i framtiden.

Var med från början – det lönar sig!

Medlemsnytta: Fördelar med att vara med från början.

– Du får möjlighet att i ett tidigt skede ingå i konsortier, projektgrupper för att tillsammans forma och göra större omfattande ansökningar angående olika utvecklingsprojekt som utlyses av främst nationella myndigheter och liknande. Fler och fler ansökningar hos Vinnova, Tillväxtverket, Formas, Jordbruksverket samt EU:s fonder kräver ansökningar med olika partner. Här har Refarm 2030 möjlighet att snabbt formera sig när olika ansökningar utlyses. De första medlemsavgifterna är extra värdefulla då de i bästa fall kan ”växlas upp” med regionalt utvecklingsstöd.

– Du blir medlem i Sveriges största erfarenhetsnätverk och kunskapsbank för modern odling. Du får ta del av nyhetsbrev, personliga kontakter, nätverksmöten och seminarier.

– Du får tillgång till överblickar i form av omvärldsanalyser och kunskapsöversikter.

– Som medlem visar du en tydlig värdering att du inser behovet av föreningens visioner och ambitioner att stärka svensk självförsörjningsgrad med en mera hållbar livsmedelsproduktion.

– Mycket betydelsefullt är att livsmedelsförsörjning skapar många fler gröna och hållbara jobb, både enklare och mer avancerade

– både i tätort och i omgivande landsbygd, förutom alla sociala vinster som uppnås i olika täppor och växthus.

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Tanka Hem” _builder_version=”3.0.92″ custom_padding=”20px|20px|20px|20px” background_layout=”light”]

Tanka hem broschyr (pdf)

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Följ oss på Facebook 

Vi uppdaterar löpande med information på Facebook

Scroll to Top