Premiär för Linnés Planetskötare! (år 2019)

I samband med att Refarm Linné bildades startades Linnés Planetskötare, ett regionalt utvecklingsprojekt som kommer att jobba med olika teman runt hållbarhet. På vår meny står bland annat landsbygdens matrevolution, fler grönblåa jobb, ökad självförsörjning, fossilfritt Sverige, odla med barn, fiskodling på land – inomhus, svinnmatlagning, biologisk mångfald, bygga fjärilsrestauranger, bygga insektshotell och humleholkar och utveckla länets livsmedelsstrategi.

Under Earthweek har vi haft aktiviteter på flera av dessa punkter. I torsdagskväll föreläste Gösta och Kimberly på biblioteket. Kimberly pratade om landsbygdsutveckling i form av fisk- och grönsaksodling i tomma ladugårdar. Gösta pratade om vikten av att vi bevarar den biologiska mångfalden vi fortfarande har kvar. Sedan 1970 har människan ”hjälp till” att utrota 58% av alla ryggradsdjur (källa WWF) och vi hör ofta om hur många av våra minsta planetskötare, pollinerarna, snabbt försvinner. Utan bin skulle så mycket som 90% av det växter som vi människor äter dö ut. I Linnés Planetskötare vill vi värna om den biologiska mångfalden, bland annat genom att anlägga fjärilsträdgårdar och bygga insektshotell och humle holkar tillsammans med barnfamiljer (fast självklart är du välkommen även om du inte är eller har barn).

I Linnés Planetskötare jobbar vill vi även jobba med matsvinnet, något som måste minska för att nå ett cirkulärt och hållbart samhälle. I Sverige kastats 1,3 miljoner ton mat årligen vilket står för 3% av våra koldioxidutsläpp, helt i onödan (källa Naturvårdsverket). För att uppmana detta står vi, tillsammans med Växjö Kommun och Livsmedelsstrategin i Kronoberg nere i Earthweeks pop-up park vid biblioteket fredag och lördag och lagar mat av svinn från dom lokala livsmedelsbutikerna. Till svinnwoken serveras lokalt vildsvinskött, en outnyttjad resurs som är ett hållbarare köttalternativ än många uppföda djurslag. Vildsvin är en invasiv art i Sverige och orsakar stora problem för många lantbrukare och skogsägare.

Linnés Planetskötare drivs genom våra stödmedlemmar som även kan få önska i vilken riktning deras bidrag ska användas. Vill du också bli en del av Linnés Planetskötare? Tveka inte att kontakta oss!

Följ oss på Facebook 

Vi uppdaterar löpande med information på Facebook

Rulla till toppen