Lönsam fiskodling – ett inspirationsseminarium 7 nov

Lönsam fiskodling i hus och ladugårdar på landsbygden – ett inspirationsseminarium

En ny näring håller på att växa fram som kan ge många jobb på landsbygden: fiskodling på land. Recirkulerande fiskodling och akvaponik är en pusselbit i ett hållbart samhälle med hög självförsörjning. Akvaponik innebär att fiskodlingen görs integrerat med växthusodling i ett cirkulerande system, men fiskodlingen kan också ge gödning till odling på friland. Oavsett regering kommer det finnas ett stort nationellt intresse. Vid Refarms seminarium i Engaholm utanför Alvesta den 6 september deltog både bostadsministern Peter Eriksson och tidigare landsbygdsministern Eskil Erlandsson, tillsammans med cirka 80 andra besökare. Seminariet var lyckat och vi vill nu erbjuda ett seminarium för intressenter i Jönköpings län.
Tid och plats:
Tenhults Naturbruksgymnasium utanför Jönköping, 7 november kl. 13-16, lunch från 12.15.

Läs mer i länken och anmäl dig.


https://www.dropbox.com/s/jc18jxtiw9gygap/Seminarium%20Tenhult%207%20nov%202018.pdf?dl=0

Följ oss på Facebook 

Vi uppdaterar löpande med information på Facebook

Scroll to Top