Biologisk mångfald
Läs mer
Hållbar fiskodling
Läs mer
Grön och blå mat på tallriken
Läs mer
Previous slide
Next slide

Vad vi gör och står för

Ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet

Refarm Linné har fokus på samhällets hjärtefrågor. Ökad självförsörjning av mat genomsyrar vår verksamhet. Det måste ske ansvarsfullt och vara långsiktigt hållbart.

Refarm Linné initierar och genomför aktiviteter som främjar Biologisk mångfald, ett ökat utbyte av växtnäringsresurser i livsmedelskedjan och sprider kunskap och utbildar inom näringsrik och hållbar matlagning.

Pollineringsprojekt inriktat på vildbin, nödvändiga för att naturen skall producera den mat vi tar för självklar.

Hållbar fiskodling på land. Av fiskens ”utsläpp” blir kretsloppsgödsel för jordbruk och trädgårdsnäringen, såväl på friland som i växthus. När fisken har växt 1 kg har den levererat näring för 10 kg grönsaker. 

Hållbar mat på bordet – Lär dig mer om ekologiska livsmedel. I kursen Ekologiska livsmedel i teorin och praktiken riktar vi in oss på hur vi kan få in mer ekologisk mat i det offentliga köket för att nå det nationella målet på 60% till 2030.

Erfarenheter och kunskapsbank

Bli medlem eller Partner

Refarm Linné är en förening, som äger ett aktiebolag.

Medlemmar i Refarm Linné kan vara företag, kommuner, regioner, föreningar och privatpersoner. Privatpersoner har inte rösträtt.

Det finns tre slags avgifter för våra medlemmar: (1) medlemsavgift, (2) serviceavgift och (3) avgift för stödmedlemmar.
Privatpersoner och föreningar betalar endast medlemsavgift. Övriga betalar både medlemsavgift och serviceavgift. Stödmedlemsavgiften är för dem som vill betala för att synas med logga/namn.

Din nytta av Refarm Linné

Refarm Linné är en nationell aktör när det gäller hållbar och cirkulär livsmedelsproduktion, biologisk mångfald och näringsriktig matlagning utan svinn. Livsmedelskedjan har blivit ett alltmer grundläggande element för att klara klimatomställningen, för självförsörjning och säkerhet i krissituationer.

  • Som medlem får ni nytta av Refarm Linnés marknadskontakter, våra kompetenser om hållbarhet, biologisk mångfald, fisk- och grönsaksodling, matlagning och vårt kreativt nätverk.
  • Refarm arbetar nära forskning och utveckling kopplat till våra Universitet, vi hjälper er med ingångar till forskningsprojekt.
  • Refarm kan initiera, stödja och driva projekt åt er.
  • Som medlem/partner får ni tillgång till vår kunskapsbank och erfarenheter som inte är publik.
  • Refarm Linné matchar er för att möta era utmaningar. Det är era behov som styr om det handlar om offentlig, privat eller akademisk samverkan ni söker.
Rulla till toppen